Škodcovia okrasných drevín

napísal

- Prednášajúci: doc. Ing. Ján Kollár, PhD., entomológ, Katedra biotechniky zelene

- 01. jún 2021 od 09:00 hod

- Seminár sa uskutoční formou terénnej pochôdzky s ukážkami škodcov priamo v teréne, komentované budú symptómy poškodení a možné dopady na fyziologický stav drevín ako aj možné spôsoby regulácie a prevencie.

Ísť späť