Vianočný punč FZKI

napísal

Pozývame Vás na 5. ročník akcie Vianočný punč FZKI, ktorá sa bude konať 11. decembra 2013.

Koncert, hudba, prednášky absolventov od 09:00, punč od 13:00, predajné stánky, dobrá nálada.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánova 7.

Organizátori: doktorandi Katedry záhradnej a krajinnej architektúry (Jančovičová, Titková, Štrba) a Katedry biotechniky zelene (Ďuránová) v spolupráci s pedagógmi: Takáčovou, Šimunekovou, Bakayom, Šajbidorovou a Pikalíkom.

Späť