Kalendár udalostí 27.03.2023

pondelok, 27.03.2023

Možnosti využitia agrárneho informačného systému AgroCont© pri šetrnom hospodárení na ornej pôde a ekologickom systéme pestovania zeleniny

Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla, ISAT, s.r.o.

27. 3. 2023 o 9:00 hod.

ÚZ FZKI v BZ01

Predstavenie počítačového programu, ktorý bol vyvinutý priamo v podmienkach poľnohospodárskej prvovýroby za účelom evidencie spotreby hnojív, osív, chemických prípravkov, osevných postupov a i. podľa zásad správnej farmárskej praxe.

Space red pepper. Growing of peppers and analysis of their elements in Hungary

Dr. Lantos Ferenc, Dr. Gyalai Ingrid Melinda, University of Szeged, Faculty of Agriculture, Institute of Plant Sciences and Environmental Protection

Dátum a čas: 27. 3. 2023, 11.00 h

Miesto: SPU v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, Ústav záhradníctva FZKI, BZ-01

Výberová prednáška zameraná na pestovanie papriky a faktory ovplyvňujúce kvalitu jej plodov.