ENVIRO 2021

Konferencia sa bude konať 03.-04.06.2021 - cez platformu MS Teams.

Otvorenie konferencie je vo štvrtok o 09.00.

Sekcia 01 - zameraná na:
- Moderné prístupy k projektovaniu a údržbe mestských priestorov
- Využívanie aplikácií geoinformačných technológií v krajine
- Biologické, ekologické, poľnohospodárske a technické opatrenia v pozemkových úpravách v súvislosti s klimatickou zmenou

Predsedajúci: Ing. Mária Bihúňová, PhD., doc. Ing. Katarína Miklášová, PhD.
Link na pripojenie

Sekcia 02 - zameraná na:
- Dopady zmeny klímy, adaptácia a zmierňovanie
- Vplyv ochranných štruktúr vodného hospodárstva na ochranu krajiny pred suchom a povodňami

Predsedajúci: prof. Ing. Peter Halaj, CSc., prof. Ing Ľuboš Jurík, PhD.
Link na pripojenie

Ukončenie konferencie je plánované na piatok o 14.30 (rovnaký link ako otvorenie).

Ísť späť