Komunitné kompostovanie v podmienkach mesta

Výberová prednáška

Ing. Štefan Králik

Zástupca OZ Komunita kompostuje

29.4.2022 o 10,00 h.

miestnosť ZP na Ústave krajinného inžinierstva FZKI, Hospodárska 7, Nitra

OZ "Komunita kompostuje" podporuje rozvoj komunitného kompostovania, ako ekologického, efektívneho a ekonomicky výhodného spôsobu zhodnotenia bioodpadu. Zabezpečuje praktickú realizáciu a ukážky komunitného kompostovania pre záujemcov a s tým súvisiacu osvetu zapojeným domácnostiam. Zástupca OZ, Ing. Štefan Králik, sa s nami podelí o skúsenosti so zavádzaním komunitného kompostovania v Nitre.

Ísť späť