OSKORUŠA – STROM PRE NOVÚ EURÓPU 2

Autor: Ladislav Bakay

EN - version

OSKORUŠA – STROM PRE NOVÚ EURÓPU 2

ÚSTAV KRAJINNEJ ARCHITEKTÚRY
FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE

VÁS POZÝVA NA KONFERENCIU

OSKORUŠA – STROM PRE NOVÚ EURÓPU 2

Nitra, 5. – 7. jún 2024 na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva,  SPU v Nitre, Tulipánová 7, Nitra, Slovensko

Príďte sa podeliť o Vaše poznatky o jarabine oskorušovej na medzinárodnej konferencii pre akademikov, pestovateľov, farmárov a nadšencov pestovania tejto ušľachtilej dreviny. Očakávame Vaše príspevky vo forme prezentácie alebo posteru.

Program:

5.6.2024 Streda

18:00 Spoločenský večer

6.6.2024 Štvrtok

09:00-10:00 Registrácia účastníkov
10:00-12:00 Pozvaní prednášajúci
12:00-13:00 Obed
13:00-17:30 Prezentácie a panelová diskusia (pri káve)
18:00 Večera a spoločenský večer (koštovka domácich produktov – prezentovanie vlastných produktov vítané)

7.6.2024 Piatok

09:00 – Výlet s odborným výkladom v genofonde oskoruše v Dolných Plachtinciach

Dátum a miesto:

5. – 7. Jún 2024, FZKI Tulipánová 7, 949 01 Nitra

Rokovací jazyk:

anglický, slovenský, český, maďarský (simultánny preklad zabezpečený)

Poplatok:

100 €

Dôležitý termín:

31. Máj 2024

Odoslanie registračného formulára
Zrealizovanie platby konferenčného poplatku
Zaslanie abstraktu

Konferenčný poplatok zahŕňa spoločenské večere, obed, občerstvenie a exkurziu.

V prípade záujmu je možné Vaše vedecké príspevky publikovať v Acta horticulturae et Regiotecturae – inštrukcie pre autorov nájdete tu: https://www.jahr.sk/guide-for-authors

Registračný formulár nájdete tu: https://forms.gle/UdvTEDW573D7xz787

Vaše otázky ohľadom konferencie a publikovania môžete adresovať na: sorbusdomestica2024 [at] gmail.com

Organizačný výbor:

Ladislav Bakay
Vít Hrdoušek
Katarína Miklášová
Jana Černá

Platba:

Názov a adresa inštitúcie:
Slovenska polnohospodarska univerzita, Trieda A.Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovakia
Banka:
Statna pokladnica, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
IBAN SK40 8180 0000 0070 0006 6247
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 104301
Informácia pre prijímateľa: 104301 + priezvisko a meno účastníka (dôležitý údaj na identifikáciu platby)

Platby v rámci univerzity:

ŠPP prvok:O-24-104/0300-00
konferencia Oskoruša
Fond: 46,
Funkčná oblasť: 01402,
Finančné stredisko: 104300,
Pracovný úsek: 1040

Ubytovanie:

Konferenčný poplatok nezahŕňa ubytovanie. Rezerváciu ubytovania môžete zrealizovať cez www.booking.com alebo priamo na stránkach hotelov v Nitre. Z hľadiska dostupnosti odporúčame:

PKO Nitra ***
Boutique Hotel 11****
Hotel Alexander’s****
Hotel OKO ***