Sledujte stránku - informácie aktualizujeme

Tematické okruhy na štátne záverečné skúšky bakalárskeho štúdia študijných programov:

Krajinná a záhradná architektúra

Krajinné inžinierstvo

Záhradníctvo

Dôležité termíny:

pre študentov končiacich bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2023/2024

Letný semester 2023/2024:

Kontaktná výučba: 12. 2. - 19. 4. 2024 (10 týždňov)

Zápočtový týždeň: 15. - 19. 4. 2024 (10. týždeň semestra)

Odovzdávanie bakalárskej práce (vloženie BP do UIS): najneskôr do 17. 5. 2024

Skúškové obdobie pre Bc: do 31. 5. 2024

Prihlásenie na štátne skúšky: 27. - 31. 5. 2024

Vloženie všetkých skúšok a zápočtov končiacich študentov (Bc) do UIS: do 31. 5. 2024

Vloženie posudkov na BP do UIS: do 7. 6. 2024

Príprava na štátne skúšky: do 14. 6 .2024

Štátne skúšky: 17. - 19. 6. 2024

Promócie absolventov Bc štúdia: 28. 6. 2024

Prihlášky na II. stupeň štúdia: do 15. 7. 2024 - Podmienky prijatia

Súvisiace dokumenty:

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2023/2024

Pokyny pre absolventov bakalárskeho štúdia AR 2023/2024

Archív:

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2022/2023

Pokyny pre absolventov AR 2022/2023

Zásady konania štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022

Zásady konania opravných štátnych skúšok I. a II. stupňa štúdia na FZKI SPU v Nitre v akademickom roku 2021/2022