Aktuálne informácie

napísal

Prezidentka SR Zuzana Čaputová 22. apríla 2021 vymenovala 27 nových profesorov, medzi nimi aj prof. Ing. Zlaticu Muchovú, PhD., v odbore krajinárstvo, z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI.

napísal

Výberová prednáška 30.04.2021 o 10:30, online (MS Teams). V súčasnosti sa samosprávy na Slovensku intenzívne venujú riešeniu triedeného zberu kuchynského odpadu z domácností, aby splnili legislatívne povinnosti novely zákona o odpadoch. Tejto téme bude venovaná prednáška Martiny Gaislovej, riaditeľky spoločnosti JRK Slovensko.

napísal

Študentská vedecká konferencia sa koná pod záštitou dekana FZKI SPU v Nitre prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., v rámci Univerzitného dňa ŠVK na SPU v Nitre. Termín konania: 22. apríl 2021 (štvrtok). Miesto konania: online (MS Teams).

napísal

Milí študenti, dávame vám do pozornosti možnosť účasti na online letnej škole, ktorú organizuje Karelia University of Applied Science (Fínsko) v rámci projektu INVEST – The Competitive University for a Sustainable Society. Cieľom letnej školy je rozvinúť odborné kompetencie študentov v oblasti zvyšovania konkurencieschopnosti vidieka prostredníctvom riešenia konkrétnej situácie. Počas letnej školy budú študenti pracovať v multidisciplinárnych – medzinárodných tímoch.

napísal

Výberová online prednáška (15.04.2021, 9.00h) zameraná na predstavenie moderných počítačových programov, ktoré majú uplatnenie v poľnohospodárskej prvovýrobe (konvenčný, integrovaný a ekologický systém) a umožňujú pestovateľom na ornej pôde, ovocinárom, vinohradníckom a zeleninárom prehľadne viesť evidenciu vstupov (spotreba hnojív, osív, prípravkov na ochranu rastlín a iné), identifikovať pozemky, ako aj ďalšie možnosti. Prednášajúci: Ing. Jozef Mikla, ISAT, s.r.o.