Aktuálne informácie

napísal

V spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech, Vám prinášame 13.10.2020 o 12:30hod. "WEBINÁR - Kompostovanie", kde sa virtuálne stretneme s Paulínou Kuricovou zo spoločnosti JRK Waste Management, ktorá sa venuje riešeniam v Odpadovom hospodárstve. Predstavíme si možnosti spracovania bioodpadov v procese kompostovania z najrôznejších uhlov pohľadu.

napísal

Drevený objekt Rampolynå v Partizánskom zaznamenal významný úspech. Na jeho tvorbe, v rámci medzinárodného workshopu 1:1, ktorý prebiehal v lete 2019, spolupracovali aj naši študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva - Klaudia Dočekalová, študentka 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na študijnom programe krajinná a záhradná architektúra a doktorand Ing. Miroslav Čibik, pôsobiaci na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry.

napísal

Výberová prednáška, Socio - priestorové mapovanie verejných priestorov, 05.10.2020, 13:00 - 14:30, on-line. Ing. Milota Sidorová, PhD. predstaví metódy hodnotenia verejných priestorov v Bratislave. Výberová prednáška je organizovaná s podporou projektu: KEGA 011SPU-4/2019.

napísal

Natura Urbana (premietanie), Západné Slovensko - architektúra 2010+ (výstava), Príbeh SPU (komentovaná prehliadka), City Dreamers (premietanie), Gray Matters (premietanie). Deň architektúry - Nitra 2020 s aktívnou účasťou Katedry záhradnej a krajinnej architektúry.

napísal

Na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre zo dňa 22.09.2020 a na základe schváleného uznesenia AS SPU v Nitre zo dňa 30.09.2020 sa Doplňujúce voľby do AS SPU v Nitre za študentskú časť AO FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018-2022 NEUSKUTOČNIA v pôvodnom termíne (07.10.2020). O ďalšom postupe budete informovaní.