Aktuálne informácie

napísal

Výberová prednáška, 22.11.2017 (streda) o 13.30 h, Katedra zeleninárstva FZKI SPU v Nitre, miestnosť BZ01, hlavný areál SPU, Tr. A. Hlinku. Prednášajúci: Ing. Ivan Jablonský, CSc.

napísal

V dňoch 01.-15.10.2017 sa uskutočnila v poľskom meste Krakow letná škola na Universytet Rolniczy w Krakowie, ktorej sa zúčastnili za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu študenti a doktorandi FZKI.

napísal

FZKI SPU v Nitre, v spolupráci s partnermi Vyšehradského projektu „Sustainable Water Management and Hydrological Security in V4 group and Ukraine“ vyhlasuje fotografickú súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl. Pošlite foto a hrajte o vecné ceny.

napísal

Cieľom exkurzie, je prehliadka rekonštruovanej modernej čistiarne odpadových vôd a diskusia s pracovníkmi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti o vodohospodárskej infraštruktúre mesta Nitra. Termín: 19.10.2017

napísal

Exkurzia pre študentov SPU FZKI v Nitre na vodné stavby v správe SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Odštepný závod Piešťany Správa povodia dolnej Nitry dňa 19. 10. 2017