Deň učiteľov

napísal

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Pri príležitosti Dňa učiteľov dekan FZKI SPU v Nitre, prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., ďakuje všetkým učiteľom fakulty za ich odvedenú prácu a praje všetko dobré, najmä pevné zdravie.

V ankete Naj učiteľ FZKI študenti ocenili prístup a osobnosť učiteľa svojimi hlasmi.

Naj učiteľmi FZKI pre študijné programy sa stali:

"Krajinná architektúra" (Ústav krajinnej architektúry) - Ing. Miroslav Čibik, PhD.

"Krajinné inžinierstvo" (Ústav krajinného inžinierstva) - doc. Ing. Elena Aydin, PhD.

"Záhradníctvo" (Ústav záhradníctva) - doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.

Vedenie FZKI SPU v Nitre výhercom študentskej ankety srdečne gratuluje!!!

Ísť späť