List dekana študentom fakulty

napísal

Vážení študenti,

V prvom rade Vás chceme všetkých pozdraviť a popriať Vám a Vašim blízkym pevné zdravie.

Veríme, že aj v tejto veľmi zvláštnej dobe, ste sa ku najnutnejším a aktuálnym informáciám dostali a sledujete aj informácie na web stránke FZKI.

Vieme, že mnohí komunikujete s vyučujúcimi veľmi intenzívne, pričom sa všetci snažíme v tejto situácii čo najlepšie si plniť svoje úlohy. Realita je však taká, že sme zo dňa na deň boli prinútení prejsť na online formu výučby, čo pri niektorých predmetoch nemusí byť jednoduché. Nie je to pre nikoho z nás ľahké, ale určite aj táto situácia nás naučí mnohému novému.

Prosím Vás, sledujte informácie na web stránke fakulty a rovnako aj na FB fakulty a katedier, kde sú všetky informácie aktualizované.

Po úprave harmonogramu akademického roka vedením univerzity (je zverejnený na webe SPU aj FZKI) sa budeme snažiť postupne zverejniť aj termíny týkajúce sa FZKI a Vás - našich študentov, končiacich študentov, ukončenia semestra a skúšobného obdobia, spôsobu získania zápočtov, robenia skúšok a pod.

Termíny budú v súlade s uvedeným harmonogramom, budú však detailnejšie.

Zatiaľ študujte on-line, pracujte na zadaniach, komunikujte s vyučujúcimi a snažte sa plniť úlohy a ich požiadavky tak, aby ste mali pri končení predmetov čo najmenej problémov. Bola by škoda, aby problémy vznikli iba ako dôsledok nedorozumenia, slabej komunikácie, prípadne žiadnej komunikácie.

Boli by sme radi, aby ste nám napísali (dusan.igaz@uniag.sk ; roberta.stepankova@uniag.sk ), pokiaľ niekde pociťujete rezervy v komunikácii s vyučujúcimi, prípadne tušíte vznik možných problémov.

Situácia je pre všetkých nás nová, stresujúca a možno práve skorým a korektným odhalením možného konfliktu dokážeme dospieť do cieľa, ktorý je v záujme nás všetkých a to úspešne zvládnuť semester a pre niektorých záver štúdia.

Držme si vzájomne päste!

Prajme si, aby sme sa "čoskoro" stretli v štandardnej situácii a bez strachu si podali ruku!

V mene vedenia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Vám ešte raz prajeme pevné zdravie.

S pozdravom

Dušan Igaz, dekan fakulty

V Nitre, dňa 27.3.2020

Späť