Naj učiteľ FZKI 2024

napísal

Milí študenti, hlasujte za naj učiteľa FZKI

Dajte hlas pedagógovi FZKI, ktorý pre Vás študentov stelesňuje naj učiteľa! Je dôležité aby ste hodnotili osobnosť učiteľa z hľadiska profesionality, odbornosti, prístupu ku Vám – študentom, ústretovosti, ochoty byť nápomocný pri Vašich problémoch a ochoty podeliť sa s Vami o svoje poznatky, názory a venovať Vám čas. Hodnotíte komplexnú osobnosť učiteľa, ktorý pre Vás ostane zapamätateľným... TOP učiteľom - človekom!

Hlasovať môžete za maximálne troch učiteľov z fakulty. Hlasuje sa v prostredí UIS v dňoch 19.3. - 27.3.2024, v časti eAgenda -> Portál voliča. Hlasovanie je anonymné.

Výsledky budú zverejnené 28.3. - na deň učiteľov. Najlepší učitelia budú ocenení dekanom fakulty.

Ďakujeme,

doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Ing. Andrej Tárník, PhD. - Prodekan pre rozvoj

--

Naj učiteľ FZKI 2023 - výsledky

Naj učiteľ FZKI 2022 - výsledky

Naj učiteľ FZKI 2021 - výsledky

Ísť späť