Seminár k záverečným prácam

napísal

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Seminár k bakalárskej práci 1 a Seminár k diplomo vej práci 1 sú povinné predmety ktoré musia absolvovať všetci študenti. Skladajú sa z dvoch častí. Prvá časť je organizovaná ako spoločné stretnutie študentov na uvedených prednáškach. Druhá časť je organizovaná katedrami, ktoré svojim študentom zapísaným na záverečné práce oznámia termín a spôsob realizácie. Na základe účasti na oboch častiach Seminára získa študent zápočet, ktorý mu udelí vedúci záverečnej práce zápisom do UIS.

Povinný predmet Seminár k záverečným prácam (BP a DP) 1 sa konal 05. marca 2021

Seminár prebehol on-line.

Záznamy vystúpení (dostupné po prihlásení univerzitnou identitou):

- Prístup k literárnym zdrojom informácií a originalita záverečných prác /Mgr. Beáta Bellérová, PhD./

- Prístup k dátovým zdrojom informácií /Ing. Karol Šinka, PhD./

- Aplikácia štatistických metód v záverečných prácach /Ing. Andrej Tárník, PhD./

Seminár k záverečným prácam

Archív - Seminár k záverečným prácam 2020

Ísť späť