Seminár k záverečným prácam

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

 

Povinný Seminár k záverečným prácam sa bude konať dňa 6. marca 2020

- bude v podobnej štruktúre ako v minulom akademickom roku ale pravdepodobne on-line

- informácie budeme aktualizovať podľa situácie

Seminár k bakalárskej práci pre študentov I. stupňa štúdia:

- 2. roč. ZBc a KBc denná a externá forma štúdia a 3. roč. ABc14 - denná forma štúdia
- Seminár k bakalárskej práci je povinný.

Seminár k bakalárskej práci pre študentov I. stupňa štúdia

Seminár k diplomovej práci pre študentov II. stupňa štúdia:

- 1. roč. – denná forma štúdia, denná forma kombinovanou metódou
- Seminár k diplomovej práci je povinný.

Seminár k diplomovej práci pre študentov II. stupňa štúdia

Súvisiace odkazy

Ísť späť