Ustanovujúce zasadnutie AS FZKI (2022-2026)

napísal

Na ustanovujúcom zasadnutí AS FZKI bola za predsedníčku zvolená doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (Ústav záhradníctva), za podpredsedu Ing. Miloslav Mucha (Dekanát FZKI) a tajomníčku Ing. Jana Černá, PhD. (Ústav krajinnej architektúry).

Akademický senát fakulty pracuje v zložení:

 

Zamestnanecká časť:

Bárek Viliam, prof. Ing., CSc.

Bihuňová Mária, Ing., PhD.

Černá Jana, Ing., PhD.

Čimo Ján, doc. Ing., PhD.

Golian Marcel, Ing., PhD.

Mezeyová Ivana, doc. Ing., PhD.

Mucha Miloslav, Ing.

Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD.

Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.

Tóth Attila, doc. Ing., PhD.

 

Študentská časť:

Bóriková Katarína

Dežerický Dávid, Ing.

Gergeľ Maroš

Hronec Samuel

Pipíšková Petra, Ing.

 

AS FZKI

Ísť späť