Kontakt:
Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre, Tulipánová 7, 949 76 Nitra, Slovakia
dekfzki@uniag.sk | tel.: +421 (37) 641 5412 | fax: +421 (37) 641 5444

Jarmila Čechová
email: jarmila.cechova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5412

Mgr. Anna Nagyová
email: anna.nagyova.FZKI@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5417