• Agrokomplex 2016
  • Piknik FZKI 2016

Aktuálne informácie

21.10.2016 19:18:30 vložil Miloslav Mucha

Prémia Literárneho fondu za rok 2015

V kategórii prírodné a technické vedy bola prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 udelená aj doc. Ing. Dušanovi Igazovi, PhD. za monografiu Regionalizácia pedotransferových funkcií pôd Slovenska, ktorá vyšla v nakladateľstve STU v Bratislave v spoluautorstve.

Čítať ďalej…

21.10.2016 19:05:00 vložil Miloslav Mucha

Ukážka zberu geopriestorových dát a tvorby máp v online prostredí

Výberová prednáška. 25. október 2016 o 7.00 hod., ZP - prednášková miestnosť, Hospodárska 7. Prednášajúci: Mgr. Soňa Verešová.

Čítať ďalej…

20.10.2016 16:54:49 vložil Miloslav Mucha

Odborná exkurzia pre študentov Krajinného inžinierstva

Cieľ: Návšteva Energolandu - Mochovce: Najmodernejšieho infocentra o energii. Termín: 25.októbra 2016 (utorok). Organizačné zabezpečenie: Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Čítať ďalej…

14.10.2016 10:07:53 vložil Miloslav Mucha

Odborná exkurzia pre študentov z predmetu Nakladanie s odpadmi

Odborná exkurzia pre študentov, 25. október 2016 (utorok). Organizačné zabezpečenie: Ing. Anna Báreková, PhD. Návšteva logistického centra a dotrieďovacej linky pre zložky komunálnych odpadov z Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber.

Čítať ďalej…

13.10.2016 08:10:08 vložil Miloslav Mucha

Nitriansky vínny festival

7.ročník Nitrianskeho vínneho festivalu usporiadaného pod záštitou primátora mesta Nitry a v spolupráci s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU a Katedrou etnológie a Katedrou cestovného ruchu UKF sa bude konať v dňoch 11.-12.11.2016

Čítať ďalej…