Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výstava ateliérových prác študentov Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre, 05.12.2018 od 15:30 v priestoroch FZKI na Tulipánovej 7 v Nitre. Výstava bude spojená s krstom Katalógu ateliérových prác

vložil: Miloslav Mucha

FZKI Punč - 05.12.2018 - na Tulipánovej 7 - od 10:00 prednášky absolventov a odborníkov z praxe - od 13:00 predajné stánky s handmade výrobkami

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 20.11.2018 sa konal Deň kariéry SPU v Nitre. Firmy, ktoré prejavili záujem o nadviazanie kontaktov so študentami - budúcimi absolventmi, prezentovali možnosti spolupráce počas štúdia - formou praxí a stáží.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 06.12.2018 (štvrtok) 09:00 - 11:00 h, Prednášková miestnosť TD02, Tulipánová 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Štefan Lančarič, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia a odborný seminár pre študentov ZKA (predmet Obnova historickej zelene), 06.12.2018 (štvrtok), 09:00 - 16:00, Kaštieľ Topoľčianky.