Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Diskusný ateliér s prof. Šarafínom, 21.03.2018, 13:30 - 18:30 hod., miestnosť TD-17, Tulipánová 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: prof. Ing. arch. Michal Šarafín, DrSc.

vložil: Miloslav Mucha

Kurz environmentálnych záťaží,  09.04. – 13.04.2018 organizuje Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva a Slovenská agentúra životného prostredia. Kontakt: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Štúdium u nás ti bude voňať.

vložil: Miloslav Mucha

V priestoroch Katedry zeleninárstva FZKI prebehla v mesiacoch február a marec 2018 rekonštrukcia laboratória. Vynovené laboratórium bude slúžiť predovšetkým na realizáciu praktických cvičení vo forme laboratórnych analýz v rámci pedagogického procesu vybraných predmetov odboru Záhradníctvo.

vložil: Miloslav Mucha

KKI FZKI SPU v Nitre sa začlenila medzi partnerov siete Global Water Partnership (GWP). Sieť združuje organizácie spojených s riadením vodných zdrojov - národné inštitúcie, odborné organizácie, výskumné a vzdelávacie organizácie, mimovládne organizácie a súkromný sektor.