Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 26.04.2019, 09.30h, učebňa ZM, KKI FZKI SPU, Hospodárska 7, Nitra. Prednášajúci: Ing. Miloš Kosír. Prvá časť prednášky bude venovaná získaným poznatkom a skúsenostiam z oblasti riešenia ekologických problémov v krajine - voda, pôda a ovzdušie. V druhej časti bude predstavené pojazdné laboratórium s vybavením pre odber a analýzu vybraných parametrov vody, pôdy a/alebo ovzdušia priamo na mieste vzniku.

vložil: Miloslav Mucha

Študentská rada FZKI pozýva na Piknik FZKI, ktorý sa uskutoční 30.04.2019 od 12:00 na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva, Tulipánová 7, Nitra. Posedenie s grilovaním, kvíz, tombola, člnkovanie na Hangócke, ukážky letu s dronom, prednášky

vložil: Miloslav Mucha

4.–5. jún 2019, Hotel Partizán. Pre študentov zvýhodnený vstup. Súťaž určená pre študentov VŠ - práca vytvorená pomocou ArcGIS. Príležitosť ako sa zviditeľniť a spoznať GIS komunitu na Slovensku.

vložil: Miloslav Mucha

Kurz je súčasť štúdia študentov 2. ročníka Bc štúdia Krajinné inžinierstvo. Kurz je realizovaný v spolupráci s externými spoločnostiami a podporený grantovou agentúrou KEGA. Prebiehať bude v dňoch 25.–30.4.2019.

vložil: Miloslav Mucha

Moldavská republika je významným producentom vín. Súčasťou prednášky sú základné informácie o vínach s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením vyrábaných v Moldavsku. Prednášajúca predstaví aj Štátnu Moldavskú poľnohospodársku univerzitu.