Aktuálne informácie

24.02.2017 10:50:09 vložil Miloslav Mucha

Kompozícia rodinných záhrad a výber rastlinného materiálu

Výberová prednáška, 01.03.2017 (streda) o 11.00 h v TD-01 - prednášková miestnosť, Tulipánová 7, FZKI. Prednášajúci: Ing. Andrea Prievalská, Ing. Ondrej Klučár


Čítať ďalej…

23.02.2017 11:34:09 vložil Miloslav Mucha

6. ročník Záhradníckeho fóra

Na príprave medzinárodného seminára sa podieľala aj naša fakulta. S vyžiadanou prednáškou vystúpila prof. Ing. Viera Paganová, PhD., na seminári prezentovali svoje ateliérové práce študenti fakulty. Absolventi boli úspešní v 2. ročníku súťaže Záhrada, Park a Detail roka 2016.

Čítať ďalej…

22.02.2017 10:39:58 vložil Miloslav Mucha

Odborná exkurzia Environmentálne záťaže 19.04-21.04.2017

Exkurzia je určená pre študentov rovnomenného predmetu. Je realizovaná v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici.

Čítať ďalej…

21.02.2017 16:55:09 vložil Miloslav Mucha

Štipendium od Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie – DBU

Deutsche Stiftung für Umwelt (DBU) je určené pre všetkých absolventov Mgr. a Ing. stupňa štúdia na univerzitách a vysokých školách s akýmkoľvek zameraním študenta na environmentálne problémy (prírodné, technické, spoločenské vedy, medicína, ekonomika....)

Čítať ďalej…

21.02.2017 16:30:42 vložil Miloslav Mucha

Use of GIS techniques for evaluation of water erosion risk on the example of the Matny stream basin in the Beskid Wyspowy, the western Carpath

Výberová prednáška, 01.03.2017 (streda) o 9:00, prednášková miestnosť ZP, Hospodárska 7. Prednášajúci: Edyta Kruk, Poľnohospodárska univerzita v Krakove

Čítať ďalej…