Aktuálne informácie

08.08.2017 15:06:21 vložil Miloslav Mucha

Agrokomplex 2017 - Cestujeme slovenským vidiekom

Aj tento rok sa pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR počas medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex v pavilóne F predstaví prezentácia vybraných opatrení Programu rozvoja vidieka SR. Autorom ideového návrhu a priestorového spracovania pavilónu - ktorý tento rok nesie názov Cestujeme slovenským vidiekom - je opäť Centrum programov a celoživotného vzdelávania FZKI.

Čítať ďalej…

07.08.2017 13:29:23 vložil Miloslav Mucha

SULANET - letná škole v talianskom meste Foggia

V dňoch 17. až 22. júla sa naši doktorandi (Ing. Jakub Kočica, PhD. a Ing. Miroslava Šinkovičová, PhD.) zúčastnili na SULANET letnej škole v talianskom meste Foggia.

Čítať ďalej…

01.08.2017 12:48:31 vložil Miloslav Mucha

Študentky FZKI absolvovali dvojtýždňovú Letnú školu v Číne

Študentky FZKI absolvovali dvojtýždňovú Letnú školu v Číne v termíne od 10. - 23. 07. 2017. Pobyt  bol zameraný na spoznávanie čínskej kultúry, tradícií a výučbu čínskeho jazyka.

Čítať ďalej…

31.07.2017 15:25:46 vložil Miloslav Mucha

Vyšehradská letná škola a festival

FZKI SPU v Nitre v spolupráci s partnermi pripravili spoločne projekt zameraný na „udržateľné vodné hospodárstvo a hydrologickú bezpečnosť v krajinách V4 + Ukrajina“. Projekt je podporený Vyšehradským fondom.

Čítať ďalej…

27.07.2017 12:36:17 vložil Miloslav Mucha

Letná škola v Kirgizsku

V dňoch 10.-15.07.2017 sa uskutočnila v Kirgizsku tretia letná škola (Campobasso, Nitra, Biškek) zameraná na degradáciu pôdy v rámci medzinárodnej spolupráce univerzít euro-ázijských krajín na ochranu pôd - International university cooperation on land protection in European-Asiatic countries (IUCLAND), ktorej sa zúčastnili študenti FEŠRR a doktorand FZKI

Čítať ďalej…