Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Dekan FZKI SPU v Nitre oznamuje, že dňa 03.10. o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Ján Čimo, PhD., 29.10. o 09:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Dagmar Hillová, PhD., 29.10. o 13:00h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie habilitačnú prednášku Ing. Miroslav Šlosár, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Dekan Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre oznamuje, že dňa 02. októbra o 08:30h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie inauguračnú prednášku doc. Ing. Viliam Bárek, CSc., o 10:30h v Pavilóne záhradnej architektúry FZKI, Tulipánová 7 v Nitre, v posluchárni TD-01 prednesie inauguračnú prednášku doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva je spoluorganizátorom konferencie SLOVENSKÉ VINOHRADNÍCKE OBCE 2019 - trendy, stratégie a možnosti rozvoja v slovenských vinohradníckych obciach, ktorá sa uskutoční 24. a 25. októbra 2019 v Kongresovom centere SPU. Záštitu nad podujatím prevzala rektorka SPU v Nitre doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.

vložil: Miloslav Mucha

Výrazné zmeny a obmedzenia súvisiace s rekonštrukciou Univerzitného mosta v Nitre začnú platiť od stredy 28.8.2019, odkedy budú uzatvorené jazdné pruhy pre motorové vozidlá vedúce od Chrenovej do centra mesta. Uzatvorenie ľavej polovice mosta (zo strany UKF) bude trvať asi 3 mesiace. Na toto obdobie sa vytvorí dopravný okruh smerom na sídlisko Chrenová, ktorý povedie cez Univerzitný most – ul. Slančíková – Chrenovský most – Wilsonovo nábrežie.

vložil: Miloslav Mucha

Prezentácia FZKI

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.