• 2. kolo prijímacích skúšok na bakalárske štúdium. Termín podania prihlášky do: 19.8.2016.
  • Piknik FZKI 2016

Aktuálne informácie

24.06.2016 13:03:00 vložil Miloslav Mucha

Záverečná prezentácia a odovzdanie študentských prác z predmetu Ateliéry tvorby vyhradenej zelene

Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa - 29.06.2016 o 09:00 v TD-12, Tulipánova 7, Nitra. Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru v obci Golianovo - 29.06.2016 o 14:00 v TD-12, Tulipánova 7, Nitra.

Čítať ďalej…

09.06.2016 10:51:49 vložil Miloslav Mucha

Súťaž SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2015

V rámci 12. ročníka súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2015 udelila Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied ceny mladým výskumníkom medzi ktorými bola aj odborná pracovníčka z Katedry biometerológie a hydrológie FZKI - Ing. Elena Kondrlová, PhD. Cena bola udelená za najlepšiu prácu s významným aplikačným prínosom.

Čítať ďalej…

08.06.2016 09:44:13 vložil Miloslav Mucha

Letná škola krajinotvorby

Sadovnícko - architektonické riešenie fakultného areálu "Pod Zoborom". Termín: 13. - 17. jún 2016. Lokalita: FZKI, Hospodárska 7, Nitra. Letná škola je určená pre študentov 4. ročníka (1. ročníka Ing.) odboru Záhradná a krajinná architektúra. Študentom bude účasť na workshope uznaná ako diplomová prax.

Čítať ďalej…

01.06.2016 11:22:51 vložil Miloslav Mucha

5. medzinárodná záhradnícka vedecká konferencia

Medzinárodná vedecká konferencia. 21.- 23. september 2016, SPU v Nitre. Garant podujatia: Katedra zeleninárstva - Ing. Alena Andrejiová, PhD. a Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva – Ing. Ján Mezey, PhD. Cieľom konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov vo vede v oblasti záhradníctva.

Čítať ďalej…

26.05.2016 09:29:41 vložil Miloslav Mucha

Víno SPU 2016

4. 5. 2016 sa uskutočnila odborná degustácia a dňa 20. 5. 2016 verejná prehliadka ôsmeho ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy vín „VÍNO SPU 2016“. Organizátor: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva FZKI SPU v Nitre.

Čítať ďalej…