Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Pracovné ponuky: Správa povodia stredného Váhu II. - Rôzne pracovné pozície / ProRain - Predajca v záhradnom centre, Obchodný zástupca, Servisný technik / Vitazel - Absolvent FZKI, Zeleninár, Poľné podmienky / zahradníctvo SADEX - Záhradník-team leader / Javorovci - Vedúci realizácií záhrad / GuldanArchitects a NewGardenDesign - Záhradný architekt (junior)

vložil: Miloslav Mucha

Milovníci prírody si počas dvoch dní, 27.-28. februára 2018, budú môcť pozrieť 23 dokumentárnych filmov a zapojiť sa do zaujímavých diskusií na tému "Domácnosť bez odpadov" a "Neplytvajme! S hrdosťou si pýtajme slovenské".

vložil: Miloslav Mucha

Online prihlasovanie, 5.február 2018 - 2.marec 2018 do 12.00 hod. Prihláška, výberové kritériá, výsledky, postup podávania prihlášky

vložil: Miloslav Mucha

Dňa 25.1. 2018 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník odbornej konferencie doktorandského štúdia JUNIORSTAV 2018, ktorá bola organizovaná na Fakulte stavební VUT v Brně. Na odbornej konferencií sa zúčastnil a predniesol príspevok aj Ing. Jakub Pagáč, doktorand na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 15.02.2018 o 10:00 h, miestnosť TD-01, Tulipánová 7, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Prednášajúci: Ing. Jozef Janiš, Ing. Walter Scherfel