• 2. kolo prijímacích skúšok na bakalárske štúdium. Termín podania prihlášky do: 19.8.2016.
  • Piknik FZKI 2016

Aktuálne informácie

19.07.2016 18:42:46 vložil Miloslav Mucha

Chuť tradícií a krásy vidieka (Agrokomplex, 18. - 21.08.2016)

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva už piaty rok navrhuje pavilón výstavného priestoru, kde budú v rámci medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na ploche viac ako 3 500 m2 predstavené jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Tento rok pôjde o 43. ročník tejto výstavy a pavilón F sa v spolupráci s Agrokomplex - Výstavníctvo, Nitra, š. p. premení na vidiecku krajinu v téme Chuť tradícií a krásy vidieka.

Čítať ďalej…

12.07.2016 19:26:46 vložil Miloslav Mucha

Medzinárodná letná škola - „Příbramské haldy“

alebo „Možnosti hodnotenia a začlenenia hald Příbramského uránového revíru do vidieckej  krajiny“. V dňoch 20. až 24. júna 2016 sa na Katedre záhradnej a krajinnej  architektúry ČZU Praha uskutočnila medzinárodná letná škola študentov odboru krajinnej a záhradnej architektúry.

Čítať ďalej…

12.07.2016 18:50:32 vložil Miloslav Mucha

Letná škola v Lotyšsku - Summer School 2016 in Latvia

V dňoch 10.6. – 19.6.2016  sa konala na Latvia University of Agriculture medzinárodná Letná škola v Lotyšsku, v meste Jelgava, ktorej sa zúčastnil aj študent SPU v odbore Záhradná a krajinná architektúra - Erik Kráľ.  Cieľom letnej školy bolo skúmanie a dotváranie vodných nádrží, rybníkov a tokov v južnom Lotyšsku v časti nazvanej Zemgale.

Čítať ďalej…

24.06.2016 13:03:00 vložil Miloslav Mucha

Záverečná prezentácia a odovzdanie študentských prác z predmetu Ateliéry tvorby vyhradenej zelene

Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru s rybníčkom v obci Maňa - 29.06.2016 o 09:00 v TD-12, Tulipánova 7, Nitra. Krajinno-architektonická štúdia verejného priestoru v obci Golianovo - 29.06.2016 o 14:00 v TD-12, Tulipánova 7, Nitra.

Čítať ďalej…

09.06.2016 10:51:49 vložil Miloslav Mucha

Súťaž SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2015

V rámci 12. ročníka súťaže o ceny SAPV pre mladých vedeckých pracovníkov o najlepšiu vedeckú prácu za rok 2015 udelila Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied ceny mladým výskumníkom medzi ktorými bola aj odborná pracovníčka z Katedry biometerológie a hydrológie FZKI - Ing. Elena Kondrlová, PhD. Cena bola udelená za najlepšiu prácu s významným aplikačným prínosom.

Čítať ďalej…