Aktuálne informácie

12.06.2017 07:37:03 vložil Miloslav Mucha

Odborná exkurzia v Maďarsku

V dňoch 7.-9.6.2017 sa uskutočnila odborná exkurzia pre študentov prvého stupňa štúdia odboru Krajinná a záhradná architektúra ako aj pedagógov KZKA FZKI SPU v Nitre v Maďarsku.

Čítať ďalej…

06.06.2017 19:42:36 vložil Miloslav Mucha

Egyptskí pedagógovia navštívili FZKI

V dňoch 4. a 5. júna 2017 navštívili Fakultu záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre predstavitelia Zagazig University z Egypta. Na dekanáte fakulty boli prijatí hostia – profesor Dr. Abdelazim Negma  a docent Dr. Mohamed Abuhashim

Čítať ďalej…

05.06.2017 09:33:22 vložil Miloslav Mucha

Voda v krajine

V dňoch 10. a 11. 5. 2017 skupina študentov 1. roč. 2. stupňa štúdia absolvovala odbornú exkurziu zameranú na stavby vodného hospodárstva.

Čítať ďalej…

04.06.2017 09:09:24 vložil Miloslav Mucha

Monitoring zložiek životného prostredia

V dňoch 5. - 9. 6. 2017 bude v priestoroch Katedry krajinného inžinierstva SPU v Nitre realizovaný kurz Monitoringu zložiek životného prostredia. Kurz je určených pre všetkých záujemcov o túto problematiku. Zúčastneným študentom bude účasť na kurze zarátaná v rámci odbornej praxe.

Čítať ďalej…

01.06.2017 19:50:01 vložil Miloslav Mucha

Sadovnícke úpravy častí Fakultnej nemocnice v Nitre

Dňa 7.6.2017 sa o 13.00 uskutoční v priestoroch Fakultnej nemocnice v Nitre prezentácia návrhov sadovníckych úprav vybraných častí Nemocničného areálu v Nitre. Návrhy boli zhotovené študentmi Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI, SPU v Nitre  počas letného semestra 2016/2017.

Čítať ďalej…