Aktuálne informácie

10.07.2017 15:45:27 vložil Miloslav Mucha

Veda mladých 2017

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre pravidelne pripravuje medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Veda mladých. Tento ročník konferencie, ktorá sa konala v hoteli Remata v obci Ráztočno bol už dvanástym v poradí. Na tento ročník zavítalo 30 účastníkov z pracovísk zo Slovenska, Čiech a Poľska.

Čítať ďalej…

29.06.2017 12:27:25 vložil Miloslav Mucha

Rastliny v urbanizovanom prostredí a krajine

Medzinárodná vedecká konferencia "Plants in Urban Areas and Landscape" sa uskutoční 8.-9. Novembra 2017 v Hokovciach. Manažment sídelnej zelene, metódy hodnotenia drevín, dizaj a údržba sídelnej i krajinnej zelene. Organizujú: Katedra biotechniky zelene a Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre

Čítať ďalej…

22.06.2017 10:37:28 vložil Miloslav Mucha

Letná škola v Campobasso na Universitá degli Studi del Molise

V dňoch 05.-10.06.2017 sa uskutočnila v talianskom meste Campobasso letná škola na Universitá degli Studi del Molise, ktorej sa zúčastnili za Slovenskú poľnohospodársku univerzitu doktorandi FZKI a FAPZ pod záštitou FEŠRR

Čítať ďalej…

20.06.2017 08:42:23 vložil Miloslav Mucha

Kurz geodetických prác

Študenti prvého ročníku bakalárskeho stupňa štúdia v odbore krajinné inžinierstvo a krajinná a záhradná architektúra absolvovali v dňoch 12 – 14. júna Kurz geodetických prác. Kurz sa realizoval v areáli Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva na Hospodárskej ul.

Čítať ďalej…

20.06.2017 08:34:58 vložil Miloslav Mucha

Kurz hydropedológie

Študenti Krajinného inžinierstva sa zúčastnili viacdňového Kurzu hydropedológie. Cieľom kurzu bolo umožniť študentom praktické merania základných hydropedologických a hydrologických charakteristík. Kurz sa konal v obci Čierny Balog.

Čítať ďalej…