Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) na akademický rok 2020/2021

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 13.7.2020

ZÁKLADNÉ a ďalšie PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY na FZKI TU

KOORDINÁTOR PRE PRÁCU SO ŠTUDENTAMI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI NA FZKI SPU v NITRE

http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

 

Súvisiace dokumenty: