Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) na akademický rok 2019/2020

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 16.7.2019
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19.07.2019

 

ZÁKLADNÉ a ďalšie PODMIENKY PRIJATIA NA INŽINIERSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY na FZKI TU

KOORDINÁTOR PRE PRÁCU SO ŠTUDENTAMI SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

http://www.fzki.uniag.sk/sk/studenti-so-specifickymi-potrebami/

 

Súvisiace dokumenty: