Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) na akademický rok 2020/2021

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 13.7.2020

na študijné programy FZKI:

 

ŠP Záhradná a krajinná architektúra

ŠP Záhradníctvo

ŠP Krajinné inžinierstvo

ŠP International Master of Horticulture Science

 

TU - Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (PDF)

 

Súvisiace dokumenty: