Akreditované INŽINIERSKE študijné programy

ZÁHRADNÍCTVO

forma a dĺžka  štúdia:

denná - 2 roky // externá - 2 roky

podrobný študijný plán TU

Pohovor

KRAJINNÉ INŽINIERSTVO

forma a dĺžka  štúdia:

denná - 2 roky // externá - 2 roky

podrobný študijný plán TU

BEZ prijímacích skúšok

KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

forma štúdia: denná 

dĺžka štúdia: denná - 2 roky

podrobný študijný plán TU

PORTÓLIO alebo PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA