Podmienky prijímacieho konania na III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2017/2018

application/pdf podmienky-prijimacieho-konania-2017-2018-phd-fzki.pdf (490.7 kB)

Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2017/2018

application/pdf podmienky-prijimacieho-konania-2017-2018-ing-fzki.pdf (111.6 kB)

Podmienky prijímacieho konania na študijný program „International Master of Horticulture Science“ v II. stupni štúdia pre akademický rok 2017/2018

application/pdf podmienky-prijimacieho-konania-2017-2018-ing-ihms-fzki.pdf (99.2 kB)

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2017/2018

application/pdf podmienky-prijimacieho-konania-2017-2018-bc-fzki.pdf (111.5 kB)

Akreditované študijné programy pre I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2017/2018

Akreditované študijné programy pre III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium) pre akademický rok 2017/2018

  • Akreditované študijné programy uskutočňované v slovenskom jazyku alebo v kombinácii slovenského a anglického jazyka
  • Akreditované študijné programy uskutočňované výlučne v anglickom jazyku