Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2024/2025

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 31.03.2024 pre ŠP Krajinná a záhradná architektúra

Termín podania prihlášky do 30.04.2024 pre ŠP Krajinné inžinierstvo a Záhradníctvo

na študijné programy:

 

Záhradníctvo

Krajinné inžinierstvo

Krajinná a záhradná architektúra

 

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na všetky študijné programy.

Tu sa môžete zatiaľ virtuálne prejsť našimi budovami, v ktorých sa vyučuje a v ktorých na Vás čaká voňavé štúdium.

Pre záujemcov, tak ako každý rok, pripravujeme 2. februára 2024 Deň otvorených dverí.

 

Súvisiace dokumenty:

- Informácia o talentovej skúške pre uchádzačov na študijný program Krajinná a záhradná architektúra

- Podmienky prijatia pre záujemcov zo zahraničia

- Elektronická prihláška na štúdium na SPU

Archív