Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2021/2022

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 28. februára 2021

na študijné programy FZKI:

 

ŠP Záhradná a krajinná architektúra

ŠP Záhradníctvo

ŠP Krajinné inžinierstvo

ŠP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

 

TU - Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (PDF)

Deň otvorených dverí

5. februára 2021

Dekanát FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7, Nitra.

 

Súvisiace dokumenty: