Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2023/2024

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 15.07.2023

-- Prihlášky podávate výhradne elektronicky: Elektronická prihláška na štúdium na SPU --

na študijné programy:

 

Záhradníctvo

Krajinné inžinierstvo

 

Termín prijímacieho pohovoru: do 20. júla 2023.

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na všetky študijné programy.

Výsledky prijímacej talentovej skúšky na študijný program Krajinná a záhradná architektúra s nástupom od akademického roka 2023/2024

FAQ - Často kladené otázky.

Tu sa môžete zatiaľ virtuálne prejsť našimi budovami, v ktorých sa vyučuje a v ktorých na Vás čaká voňavé štúdium.

 

Súvisiace dokumenty:

Archív