Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2023/2024

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 31.03.2023

-- Prihlášky na externú formu štúdia už je možné podávať!  --

-- Prihlášky podávate výhradne elektronicky: Elektronická prihláška na štúdium na SPU --

na študijné programy:

 

Záhradníctvo

Krajinné inžinierstvo

Krajinná a záhradná architektúra

 

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na všetky študijné programy.

Prijímacie talentové skúšky - informácia pre uchádzačov o štúdium od akademického roka 2023/2024 na študijný program Krajinná a záhradná architektúra.

FAQ - Často kladené otázky.

Tu sa môžete zatiaľ virtuálne prejsť našimi budovami, v ktorých sa vyučuje a v ktorých na Vás čaká voňavé štúdium.

Pre záujemcov, tak ako každý rok, pripravujeme 3. februára 2023 Deň otvorených dverí.

 

Súvisiace dokumenty:

Archív