Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2021/2022

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 28. februára 2021

na študijné programy:

 

Záhradníctvo

Krajinné inžinierstvo

ŠP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

Záhradná a krajinná architektúra

 

Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na všetky študijné programy

Prijímacie talentové skúšky - informácia pre uchádzačov o štúdium od akademického roka 2021/2022 na študijný program Záhradná a krajinná architektúra

FAQ - Často kladené otázky

Je nám ľúto, že nie je možné privítať Vás priamo v škole. Tu sa môžete zatiaľ virtuálne prejsť našimi budovami, v ktorých sa vyučuje a v ktorých na Vás čaká voňavé štúdium.

Pre záujemcov sme usporiadali 5. februára 2021 Deň otvorených dverí a pripravujeme ešte jeden v týždni 12. – 16. apríla. Termín upresníme.

Prihlášku na štúdium podávate iba elektronicky!

 

Súvisiace dokumenty: