Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI)

Ústav krajinného inžinierstva (ÚKI)

Vznikol z Katedry biometeorológie a hydrológie (KBH), Katedry krajinného inžinierstva (KKI) a Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav (KKPPÚ).

Sídlo ústavu: Hospodárska 7, Nitra.

e-mail: uki-fzki@uniag.sk

Zoznam pracovníkov:

Vedúci ústavu - doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Sekretariát - Lívia Pustajová

prof. Ing. Viliam Bárek, CSc.
prof. Ing. Peter Halaj, CSc.
prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
doc. Ing. Ján Čimo, PhD.
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD.
doc. Ing. Ján Horák, PhD.
doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.
Ing. Elena Aydin, PhD.
Ing. Anna Báreková, PhD.
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Ing. Ľubomír Konc, PhD.
Ing. Beáta Novotná, PhD.
Ing. Karol Šinka, PhD.
Ing. Andrej Tárník, PhD.
Ing. Mária Tárníková, PhD.
Ing. Dagmar Dobiašová, PhD.
Ing. Katarína Drgoňová, PhD
Ing. Vladimír Kišš, PhD.
Jarmila Adámeková
Marta Molnárová
Milada Štancelová

Doktorandi:
Ing. Dávid Dežerický
Ing. Richard Hanzlík
Ing. Tatijana Kotuš
Ing. Martina Kováčová
Ing. Alexandra Pagáč-Mokrá
Ing. Petra Pipíšková
Ing. Martina Sláviková