Katedra biometeorológie a hydrológie (KBH)

Katedra biometeorológie a hydrológie (KBH)

Hospodárska 7, Nitra

Činnosť katedry a zameranie výskumných projektov sú orientované na analýzy vplyvu klimatickej zmeny na rôzne oblasti poľnohospodárskej výroby, hydrologickú bilanciu v krajine, matematické modelovanie vlhkostného režimu koreňovej zóny rastlín a straty pôdy spôsobenej vodnou eróziou, riešenie ochrany vodných zdrojov, ochrany pôdy a normotvornú činnosť v tejto oblasti. Ďalej je výskumná činnosť orientovaná na vplyv klimatických zmien na potenciál krajiny a návrh možných opatrení, hodnotenie emisií vybraných skleníkovo aktívnych plynov v sektore poľnohospodárstva a návrh opatrení na ich zníženie.

Ponuka služieb pre prax:

  • monitoring a meranie vlhkosti pôdy
  • protierózna ochrana pôdy
  • rozbory pôd ako hydrofyzikálne charakteristiky pôd, hydrolimity, zrnitostné rozbory
  • stanovenie pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov
  • spracovanie klimatických a hydrologických štúdií pre konkrétne lokality
  • poskytovanie meteorologických a hydrologických údajov z povodia rieky Nitra

Kontakt: livia.pustajova@uniag.sk, tel.: +421 (37) 641 5254

Vedúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD.

Sekretariát: Lívia Pustajová

Zamestnanci Garantované predmety   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci
 Zamestnanci  Garantované
 predmety
 Telefónny
 zoznam
 Projekty  Publikácie  Brožúra
 publikácií
 Záverečné
 práce
 Prehľad
 vypísaných
 tém