FZKI ponúka v akademickom roku 2017/2018 bakalárske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

Dôležité termíny:

27. 01. 2017 — Deň otvorených dverí, Dekanát FZKI, Tulipánova 7, od 10:00h - 14:00h

21. 04. 2017 — Podanie prihlášky pre študijný program Krajinná a záhradná architektúra

27. – 28. 04. 2017 — Prijímacie talentové skúšky

28. 04. 2017 — Podanie prihlášky v ostatných bakalárskych študijných programoch

19. 05. 2017 — Zasadnutie prijímacej komisie

11. 08. 2017 — Podanie prihlášky pre II. kolo – Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo

16. 08. 2017 — Zasadnutie prijímacej komisie pre II. kolo – Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo

FZKI ponúka v akademickom roku 2017/2018 inžinierske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

Dôležité termíny:

do 17. 07. 2017 — Podanie prihlášky na štúdium International Master of Horticulture Science

do 17. 07. 2017 — Podanie prihlášky na štúdium v ostatných inžinierskych študijných programoch

21. 07. 2017 — Zasadnutie prijímacej komisie (International Master of Horticulture Science)

21. 07. 2017 — Zasadnutie prijímacej komisie

FZKI ponúka v akademickom roku 2017/2018 doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch:

Dôležité termíny:

do 09. 06. 2017 — Podanie prihlášky na štúdium

15. 06. 2017 — Prijímacia skúška a zasadnutie prijímacej komisie