FZKI ponúka v akademickom roku 2016/2017 bakalárske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

Dôležité termíny:

22. 01. 2016 — Deň otvorených dverí, Dekanát FZKI, Tulipánova 7

29. 02. 2016 — Podanie prihlášky pre študijný program Krajinná a záhradná architektúra

28. – 29. 04. 2016 — Prijímacie talentové skúšky

30. 04. 2016 — Podanie prihlášky v ostatných bakalárskych študijných programoch

27. 05. 2016 — Zasadnutie prijímacej komisie

19. 08. 2016 — Podanie prihlášky pre II. kolo – Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo

22. 08. 2016 — Zasadnutie prijímacej komisie pre II. kolo – Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo

FZKI ponúka v akademickom roku 2016/2017 inžinierske štúdium v akreditovaných študijných programoch:

Dôležité termíny:

do 24. 05. 2016 — Podanie prihlášky na štúdium International Master of Horticulture Science

do 06. 07. 2016 — Podanie prihlášky na štúdium v ostatných inžinierskych študijných programoch

27. 05. 2016 — Zasadnutie prijímacej komisie (International Master of Horticulture Science)

08. 07. 2016 — Zasadnutie prijímacej komisie

FZKI ponúka v akademickom roku 2016/2017 doktorandské štúdium v akreditovaných študijných programoch:

Dôležité termíny:

do 09. 06. 2016 — Podanie prihlášky na štúdium

16. 06. 2016 — Prijímacia skúška a zasadnutie prijímacej komisie