Akreditované DOKTORANDSKÉ študijné programy

ZÁHRADNÍCTVO

forma štúdia: denná/ externá

dĺžka  štúdia: 3 roky / 4 roky

jazyk výučby: slovenský / anglický

podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

KRAJINNÉ INŽINIERSTVO

forma štúdia: denná/ externá

dĺžka  štúdia: 3 roky / 4 roky

jazyk výučby: slovenský / anglický

podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

ZÁHRANDNÁ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

forma štúdia: denná/ externá

dĺžka  štúdia: 3 roky / 4 roky

jazyk výučby: slovenský / anglický

podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Dôležité termíny:

  • Podanie prihlášky na štúdium: do 31. 5. 2020
  • Prijímacia skúška a zasadnutie prijímacej komisie: 25. 06. 2020