Akreditované INŽINIERSKE študijné programy v anglickom jazyku

INTERNATIONAL MASTER OF HORTICULTURE SCIENCE (IMHS)

forma štúdia: denná

dĺžka štúdia: 2 roky

jazyk výučby: anglický

podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Viac informácií