Akreditované BAKALÁRSKE študijné programy

ZÁHRADNÍCTVO

forma a dĺžka  štúdia:

denná - 3 roky // externá - 3 roky

podrobný študijný plán TU

Podmienky prijatia

KRAJINNÉ INŽINIERSTVO

forma a dĺžka  štúdia:

denná - 3 roky // externá - 3 roky

podrobný študijný plán TU

Podmienky prijatia

KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

akreditované medzinárodnou organizáciou krajinných architektov IFLA 

forma štúdia: denná
dĺžka štúdia: 4 roky

podrobný študijný plán TU

Podmienky prijatia