Akreditované BAKALÁRSKE študijné programy

ZÁHRADNÍCTVO

forma a dĺžka  štúdia:

denná - 3 roky // externá - 4 roky

podrobný študijný plán TU

BEZ prijímacích skúšok

KRAJINNÉ INŽINIERSTVO

forma a dĺžka  štúdia:

denná - 3 roky // externá - 4 roky

podrobný študijný plán TU

BEZ prijímacích skúšok

KRAJINNÁ A ZÁHRADNÁ ARCHITEKTÚRA

akreditované medzinárodnou organizáciou krajinných architektov IFLA 

forma štúdia: denná
dĺžka štúdia: 4 roky

podrobný študijný plán TU

PRIJÍMACIA TALENTOVÁ SKÚŠKA

Dôležité termíny:

  • 27. – 28. 09. 2017 — GAUDEAMUS Nitra
  • Trnava (30.1.),  Nitra (31.1.) Žilina (1.2.), Banská Bystrica (6.2.), Prešov (7.2.) Košicie (8.2.)Kam na vysokú školu 2018?
  • 26. 01. 2018 — Deň otvorených dverí, Dekanát FZKI, Tulipánova 7
  • 28. 02. 2018 — Termín podania prihlášky je predĺžený do 30.03.2018 — Podanie prihlášky pre študijný program Krajinná a záhradná architektúra
  • 26. – 27. 04. 2018 — Prijímacie talentové skúšky pre ŠP Krajinná a záhradná architektúra
  • 04. 05. 2018 — Zasadnutie prijímacej komisie pre ŠP Krajinná a záhradná architektúra
  • 15. 06. 2018 — Podanie prihlášky pre ŠP Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo
  • 19. 06. 2018 — Zasadnutie prijímacej komisie pre ŠP Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo
  • 10. 08. 2018 — Podanie prihlášky pre II. kolo – ŠP Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo
  • 14. 08. 2018 — Zasadnutie prijímacej komisie pre II. kolo – ŠP Záhradníctvo a Krajinné inžinierstvo