Ústav záhradníctva (ÚZ)

Ústav záhradníctva (ÚZ)

Vznikol z Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (KOVV) a Katedry zeleninárstva (KZ).

Sídlo ústavu: Tr. A. Hlinku 2, Nitra, areál hlavného kampusu univerzity Pavilón BZ

e-mail: uz-fzki@uniag.sk

Zoznam pracovníkov:

Vedúci ústavu - doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Sekretariát - Anna Kanianská

prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD.
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
doc. Ing. Ján Mezey, PhD.
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
doc. Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Ing. Marcel Golian, PhD.
Ing. Eduard Pintér, PhD.
Ing. Ján Farkaš
Mária Letková
Vladimíra Froncová

Ing. Jakub Mankovecký – doktorand