Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (KOVV)

Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (KOVV)

Tr. A. Hlinku 2, Nitra

Katedra sa vo výskume zameriava na tri hlavné oblasti: zhodnotenie vplyvu klimatickej zmeny na vybrané prvky pestovateľskej technológie jabloní (aplikácia ochranných opatrení proti abiotickým činiteľom, výskyt chorôb v podmienkach klimatickej zmeny), technologické aspekty efektívnosti ovocinárskej výroby a vplyv technológie pestovania na kvalitu hrozna a kvalitu z neho získaného muštu a vyrobeného vína.

Ponuka služieb pre prax:

  • vypracovanie a realizácia projektov výsadby obecných ovocných sadov
  • vypracovanie a realizácia projektov výsadby obecných ekosadov
  • vypracovanie a realizácia projektov výsadby vinohradov
  • revitalizácia ovocných drevín v intraviláne a extraviláne obce
  • vypracovanie projektov integrovanej ochrany proti chorobám a škodcom ovocných drevín
  • vypracovanie projektov vínnej cesty v rámci mikroregiónu

Kontakt: jan.mezey@uniag.sk, tel.: +421 (37) 641 4721

Vedúci: doc. Ing. Ján Mezey, PhD.

Sekretariát:

Zamestnanci Garantované predmety   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci
 Zamestnanci  Garantované
 predmety
 Telefónny
 zoznam
 Projekty  Publikácie  Brožúra
 publikácií
 Záverečné
 práce
 Prehľad
 vypísaných
 tém