Katedra zeleninárstva (KZ)

Katedra zeleninárstva (KZ)

Tr. A. Hlinku 2, Nitra

Katedra zeleninárstva má dôležité postavenie z hľadiska výskumu v oblasti produkcie zeleniny a jej vplyvu na ľudské zdravie. Poznatky z vedecko-výskumnej činnosti katedry sú aplikované v poľnohospodárskej praxi. Hlavné ťažisko je v overovaní nových technológií pestovania vybraných druhov zeleniny, koreninových a aromatických rastlín a hospodársky významných húb, v sledovaní vplyvu výživy a hnojenia na kvantitatívne, ale aj kvalitatívne parametre úrody. Ďalej sa zaoberá propagáciou menej známych druhov zeleniny, ako aj overovaním nových odrôd s dôrazom na ich význam vo výžive človeka.

Ponuka služieb pre prax:

  • pestovateľské technológie v poľných podmienkach
  • pestovateľské technológie v zakrytých priestoroch
  • množiteľské technológie a semenárstvo
  • pozberové technológie a skladovanie
  • hodnotenie kvality záhradníckych produktov
  • bioaktívne látky a zdravie človeka

Kontakt: anna.kanianska@uniag.sk, tel.: +421 (37) 641 4229

Vedúci: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.

Sekretariát: Anna Kanianská

Zamestnanci Garantované predmety   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci
 Zamestnanci  Garantované
 predmety
 Telefónny
 zoznam
 Projekty  Publikácie  Brožúra
 publikácií
 Záverečné
 práce
 Prehľad
 vypísaných
 tém