Katedra biotechniky zelene (KBZ)

Katedra biotechniky zelene (KBZ)

Tulipánová 7, Nitra

Poskytuje vzdelávanie v oblasti pestovania a použitia rastlín v urbanizovanom prostredí a krajine. Vedeckovýskumná činnosť je orientovaná na štúdium biodiverzity rastlinných druhov a ich populačnú ekológiu, ako aj na experimentálne hodnotenie adaptability rastlín v zmenených podmienkach prostredia. Pracovisko sa venuje aj aplikácii biotechnologických metód pre ochranu biodiverzity rastlinných druhov, pestovateľským technológiám produkcie okrasných drevín a bylín a monitoringu ich škodlivej entomofauny.

Ponuka služieb pre prax:

  • - projektovanie zelenej infraštruktúry
  • - výskum a rozvoj biodiverzity
  • - hodnotenie a inventarizácia drevín
  • - monitoring škodcov okrasných rastlín

Kontakt: viera.paganova@uniag.sk, tel.: +421 (37) 641 5430

Vedúci: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.

Sekretariát:

Zamestnanci Garantované predmety   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci   Zamestnanci
 Zamestnanci  Garantované
 predmety
 Telefónny
 zoznam
 Projekty  Publikácie  Brožúra
 publikácií
 Záverečné
 práce
 Prehľad
 vypísaných
 tém