Oznam o konaní štátnej imatrikulácie

Autor: Mgr. Anna Nagyová

Oznamujeme študentom I. ročníkov denného štúdia na bakalárskom stupni štúdia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre, že štátna imatrikulácia sa bude konať dňa 8. novembra 2018 (štvrtok) o 13,00 h v aule SPU.

Späť