Predsedníctvo AS FZKI na obdobie 2018 -2022

Na ustanovujúcom zasadnutí AS FZKI (volebné obdobie 2018 - 2022) bolo zvolené predsedníctvo:

- predsedníčka: Muchová Zlatica, doc. Ing., PhD.

- podpredsedníčka: Halajová Denisa, Ing., PhD.

- tajomníčka: Černá Jana, Ing., PhD.

Späť