Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) pre akademický rok 2020/2021

-2. kolo-

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 7.8.2020

aktualizované v zmysle upraveného harmonogramu akademického roka 2019/2020 (zo dňa 25.3.2020) a v súlade s preventívnymi opatreniami

na študijné programy FZKI:

 

ŠP Záhradníctvo

ŠP Krajinné inžinierstvo

ŠP Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

 

TU - Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia 2.kolo (PDF)

Deň otvorených dverí

Dekanát FZKI SPU v Nitre, Tulipánova 7, Nitra.

 

Súvisiace dokumenty: