Úradné hodiny na študijnom oddelení v dovolenkovom období v akademickom roku 2019/2020

Júl:

9. júl 2020: 9:00 – 11:00 h

16. júl 2020: 9:00 – 11:00 h

23. júl 2020: 9:00 – 11:00 h

30. júl 2020: 9:00 – 11:00 h

August:

13. august 2020: 9:00 – 11:00 h

20. august 2020: 9:00 – 11:00 h

Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre

Ing. Ivana Mesjarová
Tel.: 037/641 5412,  641 5441
e-mail: Ivana.Mesjarova@uniag.sk

Ing. Lenka Čimová, PhD.
Tel.: 037/641 5417
e-mail: lenka.cimova@uniag.sk

Kontakty pre III. stupeň – doktorandské štúdium
Ing. Andrea Matuškovičová
Tel.: 037/641 5414
e-mail: Andrea.Matuskovicova@uniag.sk