Študijné oddelenie FZKI SPU v Nitre


Úradné hodiny
Utorok    13:00 – 14:30
Streda    09:00 – 11:00    13:00 – 15:00
Štvrtok   09:00 – 11:00
Piatok    09:00 – 11:00

Kontakty pre I. a II. stupeň – bakalárske a inžinierske štúdium

Ing. Ivana Mesjarová
Tel.: 037/641 5412,  641 5441
e-mail: Ivana.Mesjarova@uniag.sk

Ing. Lenka Čimová, PhD.
Tel.: 037/641 5417
e-mail: lenka.cimova@uniag.sk

Kontakty pre III. stupeň – doktorandské štúdium
Ing. Andrea Matuškovičová
Tel.: 037/641 5414
e-mail: Andrea.Matuskovicova@uniag.sk