Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Športový deň zamestnancov Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa uskutoční 12.septembra 2019, na Hospodárskej 7 v Nitre. Oficiálne otvorenie podujatia o 12.00 hod. Zaujímavé športové disciplíny - bedminton, šípky, golf, kolky a iné športové aktivity.

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 15.08.2019 o 10:00, FZKI, Hospodárska 7, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (učebňa ZP-S1). Prednášajúca: Prof. Wayne Meyer

vložil: Miloslav Mucha

Výberová prednáška, 13.08.2019 o 10:00, FZKI, Hospodárska 7, Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (učebňa ZP-S1). Prednášajúca: Ing. Lenka Ševelová, Ph.D.

vložil: Miloslav Mucha

Rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vyhlasuje výzvu v súlade so „Zásadami rozdelenia dotácie na organizačnú podporu ďalších športových aktivít, kultúrne aktivity a záujmovú činnosť študentov SPU v Nitre“ na podávanie projektových žiadostí na podporu športových, kultúrnych a záujmových činností študentov SPU v Nitre. Uzávierka podávania žiadostí: 2. septembra 2019

vložil: Miloslav Mucha

Prezentácia FZKI

Podaj si prihlášku a študuj na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre.