Akademický rok 2020 - 2021 na FZKI SPU v Nitre

-- aktualizácie a rôzne COVID informácie pre študentov a učiteľov fakulty --

UIS a E-mail

UIS a dokumenty

Office 365

Knihy a skriptá

Akademický rok 2020/2021 na FZKI SPU v Nitre začína 21. 09. 2020, prvé 2 týždne (od 21. 09. 2020 do 04. 10. 2020) budú prebiehať dištančnou formou na všetkých stupňoch štúdia, v dennej aj externej forme.

Od 5. 10. 2020 (3. týždeň zimného semestra) bude výučba prebiehať kombinovanou metódou.

Akademický rok 2020 - 2021 na FZKI SPU v Nitre