Kontakt:


doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.
Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť
email: roberta.stepankova@uniag.sk
tel.: +421 (37) 641 5415 (Dekanát)
tel.: +421 (37) 641 5429 (KZKA)