Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) od akademického roka 2022/2023

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 31.7.2022

na študijné programy FZKI:

 

Krajinná a záhradná architektúra - ARI

Záhradníctvo - ZHI

Krajinné inžinierstvo - KII

International Master of Horticulture Science - IMHS

 

TU - Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (PDF)

 

Súvisiace dokumenty:

Elektronická prihláška na štúdium na SPU

Inžinierske študijné programy

Магістерське_навчання_преклад_українщина Магістерське навчання