Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium) od akademického roka 2024/2025

Aktualizácia: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Termín podania prihlášky do 15.7.2024

na študijné programy:

 

Krajinná a záhradná architektúra

Záhradníctvo

Krajinné inžinierstvo

International Master of Horticulture Science - IMHS

 

Podmienky prijímacieho konania na II. stupeň štúdia na všetky študijné programy.

 

Archív