PIETNE MIESTA : MIESTA IDENTITY

napísal

Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD.

V súvislosti s prechodom na online formu vyučovania sme sa rozhodli formou cyklu online prednášok a diskusií priblížiť študentom a odbornej verejnosti význam pietnych miest ako diel krajinnej architektúry, a to najmä vojenských cintorínov a pamätníkov.

Cyklus prednášok PIETNE MIESTA : MIESTA IDENTITY sa uskutoční každý večer, v dňoch od 23.11. do 27.11. 2020 o 19.00, v aplikácii MS Teams.

Séria online prednášok a diskusií je súčasťou predmetu Obnova historickej zelene (ZS 2020/2021) a vzdelávacou aktivitou podporenou Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVŠ SR v rámci projektu KEGA 009SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre.

Organizátorom podujatia je Denisa Halajová, hlavný riešiteľ projektu KEGA v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu.

Pozvanie na prednášky prijali:

- Vít Halada a Benjamín Brádňanský (23.11.) predstavia svoj projekt "Monument: Obnova vojnového cintorína 1. sv. vojnyv Banskej Bystrici – Majeri" , ktorý získal Cenu D. Jurkoviča a CEZAR.

- Jan Sulzer (24.11.) predstaví víťazný návrh krajinársko-architektonickej súťaže "Návrh pamätníka holokaustu Rómov a Sintov v Čechách"

- Martin Drobňák (25.11.) prestaví výsledky dlhoročnej činnosti v oblasti Obnovy vojnových cintorínov 1.sv. vojny na území Prešovského kraja,

- Richad Pročka (26.11.) nás oboznámi s problematikou Vojnových pamätníkov na území mesta Nitry,

- Denisa Halajová a študenti FZKI (27.11.) predstavia študentské práce na tému pamätných miest a budú o nich diskutovať s odborníkmi.

Prednášky budú zvejenené na Facebook stránke Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre ako podujatia s priamym linkom na prednášku v MS Teams a na stránke SPU v Nitre v sekcii Výberové prednášky SPU, na stránke FZKI v sekcii Výberové prednášky FZKI.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD. a Mgr. Art. Maroš Greš

Ing. Jan Sulzer

Mgr. Martin Drobňák

Mgr. Richard E. Pročka, PhD.

študenti

Ísť späť