Akademický rok 2020/2021

Cesty - cykly - križovatky - Jitka Trevisan

Téma: VeRKA - Jitka Trevisan: Cesty - cykly - križovatky - online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (VeRKA). Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, organizátor a moderátor: Attila Tóth. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry.
Prednášajúci: Ing. Jitka Trevisan, AKA, Ateliér Trevisan (ta+), FA ČVUT v Prahe. Autorizovaná krajinná architektka a projektová manažérka s medzinárodnými skúsenosťami a 30 rokmi praxe. Zameriava sa na kreatívne použitie rastlín. Tvorí landart a zachraňuje staré ovocné odrody. Od jesene 2020 vedie Ateliér krajinnej architektúry na FA ČVUT v Prahe.
Dátum a čas: 15. 12. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams

Extrémne zrážky a klimatická zmena – doc. Ing. Ján Horák, PhD.

Téma: Extrémne zrážky a klimatická zmena – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Horák, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas: 14. 12. 2020, 9.00 -11.00 h
Online prenos: MS Teams

Historické parky a záhrady – doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD.

Téma: Historické parky a záhrady – online výberové prednášky na tému revitalizácie a rekonštrukcie historických objektov v spolupráci so Spoločnosťou pre záhradnú a krajinnú tvorbu. Podujatie sa uskutočňuje s podporou grantov KEGA 011SPU-4/2019 a KEGA 09SPU - 4/2019.
Prednášajúci: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD., Ing. Júlia Straňáková, Ing. Denisa Halajová, PhD.
Dátum a čas: 10. 12. 2020, 16.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams

Krajina... - Klára Salzmann

Téma: VeRKA - Klára Salzmann: Krajina... - výberová online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi (VeRKA) Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, organizátor a moderátor: Attila Tóth KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry ,
Prednášajúca: Klára Salzmann, FA ČVUT. Absolventka krajinnej architektúry na Corvinus University v Budapešti (1982). Doktorát získala na SPU v Nitre (2008). Celý život žije a pracuje v krajine a s krajinou, ktorá je jej životným poslaním, profesiou, vášňou a koníčkom. Pracovala v URBIONE a na UHA v Banskej Bystrici. Bola vedúcou Katedry krajinárskej architektúry na ČZU v Prahe. V súčasnosti pôsobí na FA ČVUT v Prahe. Je autorkou modelového krajinného plánu pre Spálené Poříčí (2010) a projektu obnovy krajiny česko-nemeckého pohraničia. Venuje sa propagácii zeleno-modrej infraštruktúry. Je vedúcou pracovnej skupiny pre krajinu Rady vlády ČR pre udržateľný rozvoj.
Dátum a čas: 08. 12. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams

Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny – Ing. Elena Aydin, PhD.

Téma: Integrovaný manažment povodia: využívanie prírodných zdrojov v kultúrnej krajine v kontexte klimatickej zmeny – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Ing. Elena Aydin, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas:  08. 12. 2020, 16.15 – 17.15 h
Online prenos: MS Teams

Faktor sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien – Mgr. Miriam Jarošová, PhD.

Téma: Faktor sucha v manažmente krajiny z aspektu klimatických zmien – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Mgr. Miriam Jarošová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Dátum a čas:  08. 12. 2020, 15.30 – 16.15 h
Online prenos: MS Teams

Dizajn verejných priestorov rezidenčných zón - Ing. Peter Pasečný

Téma: Dizajn verejných priestorov rezidenčných zón. Prednáška bude náhľadom na tvorbu verejných priestorov rezidenčných zón v podmienkach Slovenska. Prejdeme si ako vzniká návrh od prvotných myšlienok, cez analýzy, skice, modely až po finálnu projektovú dokumentáciu s dôrazom na základné kvalitatívne kritériá priestorov tohto typu a praktické skúsenosti z pohľadu krajinného architekta. Výberová prednáška je organizovaná s podporou projektu KEGA 011SPU-4/2019.
Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný, AKA 2ka, sro, autorizovaný krajinný architekt
Dátum a čas: 07.12.2020 o 15:00 - 16:30
Online prenos: MS Teams

Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky (so zameraním sa na horúčavy, prognóza letných a tropických dní) – doc. Ing. Ján Čimo, PhD.

Téma: Klimatická zmena, jej príčiny, prejavy a dôsledky (so zameraním sa na horúčavy, prognóza letných a tropických dní) – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján Čimo, PhD., Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI
Dátum a čas: 07. 12. 2020, 11.00 – 12.00 h
Online prenos: MS Teams

Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia – Mgr. Miriam Jarošová, PhD.

Téma: Meteorologické sucho, jeho prejavy a adaptácia – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúca: Mgr. Miriam Jarošová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav Bratislava
Dátum a čas:  07. 12. 2020, 9.00 – 11.00 h
Online prenos: MS Teams

Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasného a budúceho vývoja klímy – doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD.

Téma: Vodná bilancia, stres sucha a výnosy poľných plodín za súčasného a budúceho vývoja klímy – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: doc. Ing. Ivan Holúbek, PhD., Katedra financií FEM (organizuje: Ing. Beáta Novotná, PhD.)
Dátum a čas: 04. 12. 2020, 16.00 – 18.00 h
Online prenos: MS Teams

Ako začat pozemkové úpravy a aký je ich zmysel - RNDr. Anton Julény

Téma: Ako začat pozemkové úpravy a aký je ich zmysel
Prednášajúci: RNDr. Anton Julény – ppu.sk s.r.o., autorizovaný projektant pozemkových úprav (http://www.ppu.sk/)
RNDr. Anton Julény sa zaoberá aplikovanou matematikou a informatikou v geografických informačných systémoch a databázových systémoch. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte mechatroniky TnUAD a Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa venuje spracovaniu pozemkových úprav na Slovensku.
Dátum a čas: 03. 12. 2020 9.00 hod.
Online prenos: MS Teams

Cirkulárna ekonomika v praxi - energetické a materiálové zhodnocovanie odpadov v procese výroby cementu - Lukáš Haršány

Téma: Cirkulárna ekonomika v praxi - energetické a materiálové zhodnocovanie odpadov v procese výroby cementu
Prednášajúci: Lukáš Haršány, ecorec Slovensko s.r.o.
V spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech, Vám prinášame výberovú prednášku zástupcu spoločnosti ecorec, Lukáša Haršányho, ktorý je absolventom Krajinného inžinierstva na FZKI. Hlavným cieľom spoločnosti je úprava odpadu a jeho ekologické spracovanie na odpadové palivá, ktoré sa ďalej energeticky zhodnocujú v cementárenskom priemysle.
Dátum a čas: 02.12.2020 o 10.00 hod.
Online prenos: MS Teams

Krajinný architekt, povolanie snov a poslaní - Ferdinand Leffler

Téma: VeRKA - Ferdinand Leffler: Krajinný architekt, povolanie snov a poslaní - výberová online prednáška v rámci cyklu Večerné rozhovory s krajinnými architektmi 2020. Organizátor a moderátor: Attila Tóth KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúci: Ferdinand Leffler, Ateliér Flera, ČR, predstaví zopár realizovaných projektov, na príklade ktorých porozpráva o priebehu projektovania a realizácie a pokúsi sa budúcim a súčasným kolegom pripomenúť, akú významnú úlohu hrá práca s každou záhradou v kontexte mestského životného prostredia.
Dátum a čas: 01. 12. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams

Čo robí projektant pozemkových úprav - RNDr. Anton Julény

Téma: Čo robí projektant pozemkových úprav
Prednášajúci: RNDr. Anton Julény – ppu.sk s.r.o., autorizovaný projektant pozemkových úprav (http://www.ppu.sk/)
RNDr. Anton Julény sa zaoberá aplikovanou matematikou a informatikou v geografických informačných systémoch a databázových systémoch. Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Fakulte mechatroniky TnUAD a Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. V súčasnosti sa venuje spracovaniu pozemkových úprav na Slovensku.
Dátum a čas: 30. 11. 2020, 13.30 hod.
Online prenos: MS Teams

Pietne miesta vo výučbe krajinnej architektúry - pedagógovia a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva

Téma: Pietne miesta vo výučbe krajinnej architektúry - výberová online prednáška spojená s workshopom
Prednášajúci: pedagógovia a študenti Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva predstavia rozpracované projekty a tiež už ukončené projekty z minulých rokov, o ktorých budú diskutovať s odborníkmi z praxe ako Ing. Karel Slánský, Mgr. Richard Pročka, PhD., Ing. arch. Lívia Dulíková. Online prednáška a workshop sú súčasťou cyklu PIETNE MIESTA : MIESTA IDENTITY a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre.
Dátum a čas: 27. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams

Vojnové pomníky mesta Nitry. Čo my s tým? - Mgr. Richard E. Pročka, PhD.

Téma: Vojnové pomníky mesta Nitry. Čo my s tým?
Prednášajúci: Mgr. Richard E. Pročka, PhD.

Richard E. Pročka vyštudoval na Katedre dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, kde pod vedením prof. PhDr. Ivana Geráta, PhD. obhájil dizertačnú prácu Obrazový cyklus sv. Antona Pustovníka v Dravciach – ikonografické, ideové a historické kontexty (2015). Ako zamestnanec Pamiatkového úradu SR pôsobí na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra. Súbežne pôsobil na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene (2015 – 2019) a krátko aj na domovskej katedre v Trnave (2019 – 2020). Venuje sa starému umeniu a modernému sochárstvu a architektúre 20. storočia. S kulturológom Mgr. Jurajom Novákom, PhD. sú autormi projektu Bartfay medzi nami, vďaka ktorému sa podarilo zachrániť a vrátiť do verejného priestoru plastiky sochára Tibora Bartfaya z nitrianskeho sídliska Chrenová I. Je členom občianskeho združenia Nitrianske kultúrne dedičstvo, v ktorom spolupracuje na súpise umeleckých diel 20. storočia na území Nitry. V roku 2018 inicioval a odborne sa podieľal na vyhlásení vojenského lazaretného cintorína I. svetovej vojny v Nitre za národnú kultúrnu pamiatku.

Prečo v Nitre vznikli hneď tri pomníky obetí Veľkej vojny? Prečo nie je pomník T. G. Masaryka a padlých legionárov 7. pešieho pluku na svojom mieste? Prečo vojnové pomníky vo verejnom priestore mesta mnohí ľudia prehliadajú, akoby v ňom ani neboli? Aké by vlastne mohlo byť miesto a funkcie vojnových pomníkov v súčasnom verejnom priestore a kto by s tým mohol niečo urobiť?

Cieľom prednášky nie je „len“ predstaviť súbor vojnových pomníkov, ktoré v priebehu 20. storočia na území mesta Nitry vznikli, ale aj načrtnúť možné odpovede na rad otázok, ktoré si v súvislosti so súčasným stavom vojnových pomníkov (v Nitre) kladieme, a tiež zvážiť, kto pri riešení tejto situácie môže pomôcť.

Dátum a čas: 26. 11. 2020 o 19:00
On-line prenos: MS Teams

Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny - prof. Ing. Viliam Bárek, CSc.

Téma: Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny – online prednáška informačnej aktivity č. 3 - Súbor prednášok o negatívnych dopadoch klimatických zmien v rámci projektu “Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy” Kód projektu v ITMS: 310020R571 Projekt je financovaný zo zdrojov EÚ.
Prednášajúci: prof. Ing. Viliam Bárek, CSc., Katedra krajinného inžinierstva FZKI
Dátum a čas: 26. 11. 2020, 9.00 – 10.00 h
Online prenos: MS Teams

Obnova vojnových cintorínov 1. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku - Mgr. Martin Drobňák

Téma: Obnova vojnových cintorínov 1. svetovej vojny na severovýchodnom Slovensku - výberová online prednáška v rámci cyklu Pietne miesta - miesta identity a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre.
Prednášajúci: Mgr. Martin Drobňák, Klub vojenskej histórie Beskydy
Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. Severovýchodné Slovensko bolo jediné miesto dnešnej Slovenskej republiky, kde sa počas prvej svetovej vojny bojovalo a od novembra 1914 do mája 1915 zahynulo viac ako 50 000 vojakov rakúsko-uhorskej, ruskej a nemeckej armády. O vojnových cintorínoch na území Prešovského kraja sa však donedávna veľa nevedelo. Až vďaka projektu mapovania a obnovy vojnových cintorínov na severovýchodnom Slovensku, ktorý realizovali nadšenci z Klubu vojnovej histórie od roku 2007, je dnes na území Prešovského kraja zmapovaných, popísaných a presne lokalizovaných vyše 200 vojnových cintorínov. Najväčším cintorínom z I. svetovej vojny na Slovensku je cintorín nad obcou Veľkrop, miesto posledného odpočinku pre 8662 vojakov rakúsko-uhorskej a ruskej armády, dnes národná kultúrna pamiatka. Mgr. Martin Drobňák je predseda a zakladateľ Klubu vojenskej histórie Beskydy, erudovaný historik a európska špička v oblasti výskumu, záchrany, obnovy a starostlivosti o vojnové cintoríny 1. svetovej vojny
Dátum a čas: 25. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams

Pamätník holokaustu Rómov a Sintov v Čechách - Ing. Jan Sulzer

Téma: Pamätník holokaustu Rómov a Sintov v Čechách
Prednášajúci: Ing. Jan Sulzer, krajinársky ateliér TERRA FLORIDA, Praha

je absolventom krajinárskej architektúry na MZLU v Brne. Počas štúdia nazbieral cenné skúsenosti z praxe v Záhradách Pražského hradu, v Květné zahradě v Kroměříži alebo v Anglicku v záhradách Sherborne Castle. Nadviazal spoluprácu s popredným českým krajinárskym ateliérom TERRA FLORIDA, s ktorým pracuje dodnes.

Jan Sulzer sa venuje navrhovaniu vegetácie vo všetkých podobách. Je spoluautorom floristickej výzdoby pre barokový festival Hortus Magicus 2019 v Květné zahradě v Kroměříži. Zúčastnil sa architektonických súťaží Zahrada míru v severní Francii, (TERRA FLORIDA/2ka), Kreativní centrum Brno (TERRA FLORIDA/Architekturbuero Šik AG), Park A. B. Svojsíka v Červeném Kostelci - 1. místo (TERRA FLORIDA), medzinárodnej súťaže Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách v Letech u Písku - 1. místo (TERRA FLORIDA/Ateliér Světlík).

V roku 2020 sa stal laureátom Ceny rektorky Mendelu.

Návrh Pamätníka holokaustu Rómov a Sintov v Čechách (Lety u Písku) vzišiel z medzinárodnej krajinársko-architektonickej súťaže pre Múzeum rómskej kultúry v r. 2019.

Súťaže sa zúčastnilo v prvom kole 41 návrhov.

Autormi víťazného návrhu sú Ing. Jan Sulzer, Ing. arch. Lucie Vogelová — TERRA FLORIDA v.o.s., MgA. Jan Světlík, Ing. arch. Vojtěch Šedý, Ing. arch. Filip Šefl — Atelier Světlík.

Dátum a čas: 24. 11. 2020 o 19:00
On-line prenos: MS Teams

Záhradná architektúra nie je len doplnkom stavby - Ing. Eugen Guldan, PhD.

Téma: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Záhradná architektúra nie je len doplnkom stavby. KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry. Prednáška ponúkne prierez tvorbou autora od prvých skúseností s projekciou, cez vytváranie vlastných postupov práce, až po získavanie podnetných skúseností prostredníctvom tvorby privátnych záhrad realizovaných na Slovensku a v blízkom zahraničí. Súčasťou prezentácie bude spolupráca s architektonickými ateliérmi na developerských projektoch, postupy práce a získavanie zákaziek, spolupráca s verejným sektorom a účasť v súťažiach.
Prednášajúci: Ing. Eugen Guldan, PhD., Guldan Architects / New Garden Design. Autorizovaný krajinný architekt, absolvent SPU v Nitre (2002). Vo svojom portfóliu má desiatky projektov privátnych záhrad, strešných záhrad a terás, zelene verejných priestorov a administratívnych budov. Nominácia na cenu CE.ZA.AR. 2014 v kategórii Exteriér. Viacnásobný laureát ceny Záhrada Park Detail roka. Od roku 2015 člen predstavenstva Slovenskej komory architektov (SKA) a predseda Výboru krajinných architektov. Člen Správnej rady SZKT. Popri projekčnej práci vedie obchodno-realizačnú spoločnosť NewGardenDesign so sídlom v Bratislave, ktorá projekty navrhnuté ateliérom GuldanArchitects realizuje priamo pod autorským dozorom autora.
Dátum a čas: 24. 11. 2020, 19.00 h
Online prenos: MS Teams

Čerpacie stanice, alternatívne stokové systémy - tlakový, podtlakový systém - doc. Ing. Marek Sokáč, PhD.

Téma: Čerpacie stanice, alternatívne stokové systémy - tlakový, podtlakový systém
Prednášajúci: Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD., Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava

Doc. Ing. Marek Sokáč, PhD. je autorizovaný stavebný inžinier pre projektovanie stokových sietí. Počas celej svojej profesionálnej činnosti sa venuje problematike odvádzania a čistenia odpadových vôd.

Dátum a čas: 24.11.2020, 13.30 h

Online prenos: MS Teams

Monument v Majeri - obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Banskej Bystrici - doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský

Téma: Monument v Majeri - obnova vojnového cintorína z 1. sv. vojny v Banskej Bystrici
Prednášajúci: doc. Mgr. art. Vít Halada, ArtD., Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Katedra architektonickej tvorby VŠVU v Bratislave
Monument v Banskej Bystrici - Majeri vznikol na mieste vojnového cintorína z prvej svetovej vojny. Vojnový cintorín, ktorý vznikol v roku 1915 pri vojenskej nemocnici a bolo tu pochovaných 1380 vojakov ôsmich národností, takmer zanikol pri výstavbe cesty. V snahe o záchranu zvyšku cintorína bola v roku 2016 vypísaná architektonicko-urbanistická súťaž, ktorej víťazom sa stal kolektív autorov Ing. arch. Benjamín Brádňanský, Mgr. art. Vít Halada, ArtD. a Mgr. Art. Maroš Greš s návrhom Monumentu. Návrh bol zrealizovaný a sprístupnený bol v roku 2018 pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny. Autori za návrh Monumetu získali v roku 2019 Cenu Duša Jurkoviča a v roku 2020 cenu CE ZA AR.
Prednáška je súčasťou cyklu Pietne miesta - miesta identity a projektu KEGA 09SPU-4/2019 Pamätné miesta a cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre.
Dátum a čas: 23.11.2020 o 19:00
Online prenos: MS Teams

Medzinárodné organizácie v oblasti tvorby noriem kvality pre ovocie a zeleninu, ich vzťah k EÚ - Ing. Viera Baričičová, PhD.

Téma: Medzinárodné organizácie v oblasti tvorby noriem kvality pre ovocie a zeleninu, ich vzťah k EÚ - verejná online prednáška
Prednášajúci: Ing. Viera Baričičová, PhD., Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ing. Viera Baričičová, PhD. je hlavná štátna radkyňa v odbore rastlinnej výroby, sekcie poľnohospodárstva. Dlhoročne sa venuje problematike kvality záhradníckych produktov, pričom sa sama podieľa na tvorbe nových štandardov, ich úprave a zavádzaní do praxe na národnej aj medzinárodnej úrovni.
Dátum a čas: 23. 11. 2020, 9.00 h
Online prenos: MS Teams

Verejné priestory a genius loci - globálne versus lokálne - Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.

Téma: Verejné priestory a genius loci - globálne versus lokálne
Prednášajúci: Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD., Ústav urbanizmu a územného plánovania, FAD STU v Bratislave. Katarína Kristiánová vyštudovala architektúru a urbanizmus (Ing. arch.), urbánny manažment (MA) a krajinárstvo (PhD.) na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave a na Erazmovej univerzite v Rotterdame. V roku 2013 získala prestížne štipendium Getty Foundation a hosťovala v Getty Conservation Institute v Los Angeles. Venuje sa krajinnej architektúre a krajinnému plánovaniu, ochrane a zachovaniu hodnôt kultúrneho a prírodného dedičstva, zelenej infraštruktúre, udržateľnosti rozvoja miesta a využívaniu riešení blízkych prírode. V týchto oblastiach sa podieľa na riešení mnohých medzinárodných projektov, prednáša a publikuje. Zastupuje STU v Bratislave v ECLAS - Európskej rade škôl krajinnej architektúry a v LE: NOTRE Institute. Prednáška je realizovaná aj vďaka projektu KEGA 015SPU-4/2020 UNI:ARCH.
Dátum a čas: 23. 11. 2020 o 16:00
On-line prenos: MS Teams

Dávame miestam zmysel - doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.

Téma: Večerné rozhovory s krajinnými architektmi: Dávame miestam zmysel - verejná online prednáška. Ateliér parkovej tvorby ZS 2020/2021, KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry
Prednášajúci: doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brne / Ateliér Krejčiříkovi. Přemysl Krejčiřík je absolventom Záhradníckej fakulty v Lednici (1996), kde od roku 1998 vyučuje Ateliér venovaný obnove pamiatok. Je autorizovaný krajinný architekt v Česku a hosťujúci KA na Slovensku. Od roku 1996 so svojou manželkou vedie Ateliér Krejčiříkovi, ktorý sa špecializuje na obnovu pamiatok, ale neboja sa ani nadčasových dizajnových riešení. Za obnovu Hospitálu Kuks získal Grand Prix Europa Nostra a German Design Award. Ateliér obnovil vyše 50 zámockých areálov. Podieľa sa tiež na obnove zámockých záhrad v Holíči. Obnova Mierového námestia v Trenčíne, na ktorej spolupracoval, získala titul Stavba roka.
Dátum a čas: 17. 11. 2020, 17.00 - 18.30 h
Online prenos: MS Teams

AWE strom a krajina - Ing. Eva Wernerová

Téma: AWE strom a krajina - výberová online prednáška

Prednášajúca: Ing. Eva Wernerová, autorizovaná krajinná architektka, AWE Ateliér

ponúkne exkurz do histórie profesie krajinného architekta v slovenských podmienkach. Predstaví typologickú rôznorodosť zadaní, riešených priestorov a charakteru diel, na ktorých ateliér pracoval - od detailu až po krajinný segment. Pozornosť poslucháčov upriami na dosiaľ neriešenú problematiku slovenskej krajiny v komplexnom ponímaní a nastolí otázniky nad budúcim smerovaním profesie slovenského krajinného architekta.

Dátum a čas: 10. 11. 2020, 17.00 - 18.30 h

Online prenos: MS Teams

Zelené opatrenia v krajine - krajina a voda - prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.

Téma: Zelené opatrenia v krajine - krajina a voda
Prednášajúci: prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., FZKI, Katedra krajinného inžinierstva. Čo sú to "zelené opatrenia v krajine"? O čo sa vlastne jedná? Zadržiavame na Slovensku dažďovú vodu správne? A v akých množstvách, postačuje to? Čo funguje, čo by sme mali naopak zlepšiť? Prednáška spojená s diskusiou sa uskutoční v spolupráci s Národným rozvojovým projektom MŠVVaŠ AZU - Aktivita zvyšuje úspech.
Dátum a čas: 5. 11. 2020 o 17:30
On-line prenos: MS Teams

HET LANDSCHAP: O práci a štúdiu v Holandsku - MSc. Zuzana Jančovičová

Téma: HET LANDSCHAP: O práci a štúdiu v Holandsku - výberová online prednáška.
Prednášajúca: MSc. Zuzana Jančovičová, Akadémia architektúry v Amsterdame, spoločnosť DS, LAARC. Zuzana Jančovičová je registrovaná krajinná architektka so zameraním na sociálno-priestorovú analýzu. Vyštudovala Wageningen University v Holandsku (MSc) a SPU v Nitre (Ing). Už počas štúdia sa zaujímala o estetiku, ekológiu a vnímanie životného prostredia. V minulosti pracovala v ateliéroch Vista, Karres en Brands a Bureau B + B. Jej silnou stránkou je koncepčné dizajnérske myslenie a tvorba vízií pre krajinu a mesto. V súčasnosti pracuje v spoločnosti DS a vyučuje na Akadémii architektúry v Amsterdame. Od roku 2019 je členkou interdisciplinárneho kolektívu L A A R C. Je víťazkou Europan 15 a Panorama Lokaal. Zuzana Jančovičová v rámci svojej prednášky vyhodnotí 10 rokov strávených štúdiom a prácou v Holandsku. Predstaví viacero súťaží a projektov rôznych typov a mierok.
Dátum a čas: 3. 11. 2020, 17.00 - 18.30 h
On-line prenos: MS Teams

Rampolynå : Príbeh malej veľkej stavby - Ing. Miroslav Čibik

Téma: Rampolynå : Príbeh malej veľkej stavby. Dielo, ktoré pod vedením dánskeho stolára a architekta Tobiasa Foged Permina a architektky Danici Pištekovej z ateliéru Woven navrhli a zrealizovali nádejní mladí architekti z rôznych miest a krajín, získalo prestížne medzinárodné ocenenie BigSEE Architecture Award 2020 a BigSEE Wood Design Award. Nadnárodné ocenenie BigSEE Architecture Award každoročne vyberá najkvalitnejšie architektonické projekty a realizácie z osemnástich krajín Európy v kategóriách: komerčná architektúra, rezidenčná architektúra, krajinný a urbánny priestor.
Prednášajúci: Ing. Miroslav Čibik
Dátum a čas: 2. 11. 2020 o 17:00
On-line prenos: MS Teams

Krajinná architektúra v USA - doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.

Téma: Krajinná architektúra v USA - výberová online prednáška.
Prednášajúca: doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Ústav zahradní a krajinářské architektury . Zuzana Ambrožová študovala zahradní a krajinářskou architekturu v Lednici, kde aktuálne pôsobí na Ústave zahradní a krajinářské architektury MENDELU v Brně. Je autorkou odborných publikácií o verejných priestoroch a histórii krajinnej architektúry. Počas svojho štúdia a akademickej praxe absolvovala viacero zahraničných stáží, okrem iného v USA, kde v rámci Fulbrightovho programu pôsobila na University of California v Berkeley a získala skúsenosti aj na Harvard University, UPenn a University of Virginia. Americkej krajinnej architektúre, ktorá je témou aj jej habilitačnej práce, sa intenzívnejšie venuje od roku 2014. Viac informácií
Dátum a čas: 27. 10. 2020, 17.00 h
On-line prenos: MS Teams

Aktuálna situácia v pestovaní a využívaní koreninových a aromatických rastlín v SR - Ing. Ivana Mezeyová, PhD.

Téma: Aktuálna situácia v pestovaní a využívaní koreninových a aromatických rastlín v SR - verejná habilitačná prednáška zameraná na vplyv genotypu, termínu zberu a diferencovanej výživy na úrodu a kvalitatívne parametre vybraných zástupcov rodu Ocimum spp.
Prednášajúca: Ing. Ivana Mezeyová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre zeleninárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 22. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra
On-line prenos: MS Teams

Implementácia zelenej infraštruktúry vo vybraných európskych mestách - Ing. Attila Tóth, PhD.

Téma: Implementácia zelenej infraštruktúry vo vybraných európskych mestách - verejná habilitačná prednáška zameraná na zelenú infraštruktúru v plánovaní a tvorbe krajiny
Prednášajúci: Ing. Attila Tóth, PhD., vysokoškolský pedagóg na Katedre záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 13.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra
On-line prenos: MS Teams

Manažment zakladania a údržby výsadieb ruží - Ing. Katarína Rovná, PhD.

Téma: Manažment zakladania a údržby výsadieb ruží - verejná habilitačná prednáška zameraná na reevidenciu a súčasný potenciál botanických ruží
Prednášajúca: Ing. Katarína Rovná, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre biotechniky zelene Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
Dátum a čas: 21. 10. 2020, 9.00 h
Miesto: cvičebňa TD-01, Tulipánová 7, Nitra
On-line prenos: MS Teams

Dvojka - Ing. Peter Pasečný

Téma: Dvojka - výberová online prednáška. Peter Pasečný bude hovoriť o príbehu ateliéru 2ka a jeho doterajšej tvorbe. Venovať sa bude najmä verejným priestorom a parkom. Predstaví princípy a metódy ich tvorby na príklade vlastných diel, ako aj overené postupy súčasnej krajinno-architektonickej tvorby v podmienkach Slovenska.
Prednášajúci: Ing. Peter Pasečný, Ateliér 2ka - spoluzakladateľ a vedúci ateliéru, autorizovaný krajinný architekt SKA
Dátum a čas: 20. 10. 2020, 17.00 h
On-line prenos: MS Teams

Motivácia - Ing. Michal Marcinov

Téma: Motivácia - výberová online prednáška
Prednášajúci: Ing. Michal Marcinov, Ateliér L A B A K, autorizovaný krajinný architekt. Michal Marcinov bude hovoriť o skúsenostiach z praxe, ktoré nadobudol od absolvovania vysokej školy po dnes. Ponúkne autentický exkurz do zákulisia svojej práce a na “šuflíkových” i reálnych projektoch predstaví, čo tvorivá práca krajinného architekta prináša. Prezentácia projektov s autorským komentárom bude pokusom autora podať správu o tom, čo, prečo a ako robia vo svojej tvorbe, v čom nachádzajú a nenachádzajú inšpiráciu a motiváciu...
Dátum a čas: 19. 10. 2020 17.00 h
On-line prenos: MS Teams

Design for All - doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.

Téma: Design for All - navrhovanie bezbariérového prostredia - výberová online prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD., vedúca Ústavu architektúry občianskych budov na FAD STU v Bratislave a Výskumného a školiaceho centra bezbariérového navrhovania CEDA. V študijnom programe architektúra a urbanizmus garantuje predmety občianske budovy I a občianske budovy II. Vo svojej výskumnej práci sa dlhodobo venuje problematike tvorby inkluzívneho prostredia. Riešila domáce i zahraničné výskumné projekty zamerané na hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia a identifikáciu architektonických bariér v prostredí vysokých škôl, hotelov, objektov sociálnych služieb na Slovensku i v zahraničí. Spolupracuje na medzinárodných projektoch, je odborníčkou v uvedenej oblasti a prednáša doma i v zahraničí.
Dátum a čas: 19. 10. 2020 13.30 - 15.00 h
On-line prenos

Kompostovanie - Paulína Kuricová

Téma: Kompostovanie - online webinár pripravený v spolupráci s národným rozvojovým projektom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu AZU - Aktivita zvyšuje úspech. Paulína Kuricová zo spoločnosti JRK Waste Management, ktorá sa venuje riešeniam v odpadovom hospodárstve, predstaví možnosti spracovania bioodpadov v procese kompostovania z najrôznejších uhlov pohľadu.
Prednášajúca: Paulína Kuricová, marketingová manažerka JRK Waste Management
Dátum a čas: 13. 10. 2020 o 12.30 h
On-line prenos: MS Teams

Socio - priestorové mapovanie verejných priestorov - Ing. Milota Sidorová, PhD.

Téma: Socio - priestorové mapovanie verejných priestorov. Mesto je viac než iba systémom prírodných a človekom vytvorených prvkov. Je živým organizmom v neustálom procese sebarealizácie. Je zhmotnením nespočetných vzťahov, ktoré ako vlákna tkajú materiálnu látku mesta. Verejné priestory, s ich intenzitou interakcií, sú najvýznamnejšími príkladmi tejto heterogénnej materiality mestského priestoru. Samotná definícia verejného priestoru je pritom jednou z najkomplikovanejších tém súčasného urbanizmu. V závislosti od regiónu, obdobia, či teoretickej školy, pohľad na verejný priestor sa neustále mení a vyvíja. Úlohou miest by preto malo byť podnecovanie jeho inkluzívnosti a otvorenosti.

Výberová prednáška je organizovaná s podporou projektu: KEGA 011SPU-4/2019.

Prednášajúci: Ing. Milota Sidorová, PhD. vo svojej prezentácii predstaví projekt mapovania zóny SND.
Dátum a čas: 5. 10. 2020 13:00 - 14:30 h
On-line prenos: Zoom (Meeting ID: 819 0738 8187 Passcode: 295370)

Areál SPU architektov V. Dedečka a R. Miňovského - doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Miroslav Čibik

Téma: Areál SPU architektov V. Dedečka a R. Miňovského. Komentovaná prehliadka areálu SPU v Nitre, ktorý je Stavbou 20. storočia a národnou kultúrnou pamiatkou priblíži poznané a menej známe súvislosti vzniku a významu jedinečnej funkcionalistickej pamiatky.
Prednášajúci: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. Miroslav Čibik, FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 3. 10. 2020 o 13.00 h
Miesto: Aula SPU v Nitre

HERE - možnosti nepriameho mapovania využitím Map Creatoru - Mgr. Soňa Verešová, Ing. Martin Švec

Téma: HERE - možnosti nepriameho mapovania využitím Map Creatoru - výberová online prednáška
Prednášajúci: Mgr. Soňa Verešová, Ing. Martin Švec, HERE Technologies. Spoločnosť HERE Technologies, vyvíja mapové aplikácie na zber priestorových a atribútových dát pre potreby navigácie. Pomocou priamych a nepriamych metód mapuje územia a podklady dodáva pre rôzne spoločnosti. Študenti budú mať možnosť naučiť sa a používať v prebiehajúcej kampani mapovaciu aplikáciu Map Creator a zbierať dáta pre spoločnosť HERE. Najlepší budú odmenený cenami venovanými spoločnosťou HERE.
Dátum a čas: 28. 9. 2020, 13.30 h
On-line prenos

Objekt FZKI SPU v Nitre na Hospodárskej - doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., Ing. arch. Zuzana Holičková, PhD.

Téma: Objekt FZKI SPU v Nitre na Hospodárskej - výberová prednáška spojená s výstavou posterov a komentovanou prehliadkou, ktoré vznikli spoluprácou Katedry záhradnej a krajinnej architektúry s Krajským pamiatkovým úradom Nitra, priblížia okolnosti vzniku funkcionalistického objektu architekta J. Grossmanna na Hospodárskej ulici v Nitre.
Prednášajúci: Ing. arch. Zuzana Holičková, PhD., Krajský pamiatkový úrad, doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD., FZKI SPU v Nitre
Dátum a čas: 23. 9. 2020, 14.00 h
Miesto: Hospodárska 7, Nitra
On-line prenos: živé vysielanie MS Teams + záznam

Zodpovedné a jasné vlastníctvo ako základ pre dlhodobé udržanie krajiny - doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Téma: Zodpovedné a jasné vlastníctvo ako základ pre dlhodobé udržanie krajiny - verejná inauguračná prednáška
Prednášajúca: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., vysokoškolská pedagogička na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI SPU
Dátum a čas: 8. 9. 2020, 9.30 h
Miesto: Kongresové centrum SPU v Nitre, ŠD A. Bernoláka (on-line prenos: https://archive.tp.cvtisr.sk/live?145294LVHMK4ZF31)