Večerné rozhovory s krajinnými architektmi

napísal

Autor: Ing. Attila Tóth, PhD.

V tomto neľahkom období opatrení a obmedzení v súvislosti s COVID-19 sme sa rozhodli našim študentom i kolegom z praxe priniesť online diskusné večery s krajinnými architektmi, ktoré sa uskutočňujú každý utorok večer o 17:00 v aplikácii MS Teams.

Séria online prednášok a diskusií je súčasťou predmetu Ateliér parkovej tvorby (ZS 2020/2021) a vzdelávacou aktivitou podporenou Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVŠ SR v rámci projektu KEGA 003SPU-4/2020 ZEL:IN:KA Integrácia ZELenej INfraštruktúry do Krajinnej Architektúry.

Organizátorom a moderátorom podujatia je Attila Tóth, koordinátor projektu.

Dosiaľ vo Večerných rozhovoroch vystúpili Michal Marcinov z ateliéru LABAK, Peter Pasečný z ateliéru 2ka a Zuzana Ambrožová z MENDELU.

Pozvanie na ďalšie prednášky prijali a už odprezetovali Zuzana Jančovičová pôsobiaca v Holandsku (3.11.), Eva Wernerová z AWE Ateliéru (10.11), Přemysl Krejčiřík z Ateliéru Krejčiříkovi (17.11.), Eugen Guldan (24.11.) z ateliéru New Garden Design, Ferdinand Leffler (Ateliér Flera, 01.12.) a Klára Salzmann, FA ČVUT, 08.12.

Harmonogram večerných rozhovorov s krajinnými architektmi 2020

19.10. Michal Marcinov, Ateliér L A B A K

20.10. Peter Pasečný, Ateliér 2ka

27.10. Zuzana Ambrožová, ZF MENDELU

03.11. Zuzana Jančovičová, L A A R C Landscape & Architecture Collective

10.11. Eva Wernerová, AWE Ateliér, Slovenská komora architektov

17.11. Přemysl Krejčiřík, ZF MENDELU & Ateliér Krejčiříkovi

24.11. Eugen Guldan, Ateliér New Garden Design, Slovenská komora architektov

01.12. Ferdinand Leffler, Ateliér Flera

08.12. Klára Salzmann, FA ČVUT

15.12. Jitka Trevisan, Ateliér Trevisan & FA ČVUT Praha

Prednášky priebežne zverejňujeme na Facebook stránke Katedry záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre ako podujatia s priamym linkom na prednášku v MS Teams a na stránke SPU v Nitre v sekcii Výberové prednášky SPU, na stránke FZKI v sekcii Výberové prednášky FZKI.

Tešíme sa na Vašu účasť na našich nadchádzajúcich prednáškach.

Michal Marcinov z ateliéru LABAK Peter Pasečný z ateliéru 2ka

Zuzana Ambrožová z MENDELU Zuzana Jančovičová pôsobiaca v Holandsku

Ing. Eva Wernerová Přemysl Krejčiřík z Ateliéru Krejčiříkovi

Eugen Guldan z GuldanArchitects Ferdinand Leffler: Krajinný architekt, povolanie snov a poslaní

Klára Salzmann: Krajina... Jitka Trevisan: Cesty - cykly - križovatky

Ísť späť