Termíny odovzdania záverečných prác v akademickom roku 2020/2021

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

- diplomová práca

- bakalárska práca

Usmernenie pre väzbu a tlač záverečných prác

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

  • - Záverečná práca môže byť zviazaná v mäkkej lepenej väzbe
  • - Tvrdá obálka nie je podmienkou
  • - Hrebeňová väzba (plastová, kovová a pod.) prípustná nie je
  • - Záverečnú prácu je možné tlačiť obojstranne s výnimkou titulných listov, úvodu, záveru a použitej literatúry
  • - Pre tlač záverečnej práce je vhodné použiť papier vyrobený 100 % z recyklovaných zložiek, čo môže byť uvedené v časti pod čestným prehlásením alebo poďakovaním (príklad) POZOR vkladať treba logá z obalu reálne použitého papiera, v príklade uvedené sú len vzorom.