Kurzy

Uvedené kurzy sú určené pre študentov FZKI SPU v Nitre a realizujú sa ako povinné alebo povinne-voliteľné predmety v súlade so študijným plánom študenta.

Pre záujemcov z externého prostredia - neštudentov SPU v Nitre je stanovený poplatok, ktorý závisí od časového rozsahu kurzu a materiálovej náročnosti.

Kurz geodetických prác

Kurz hydropedológie

Kurz monitoringu zložiek ŽP

Kurz rezu viniča hroznorodého

Kurz intenzívneho pestovania zeleniny

Kurz architektonickej tvorby

Kurz environmentálneho manažmentu

Kurz záhradno krajinného dizajnu