Historické parky a záhrady

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Simona Rábeková

Odborná exkurzia a odborný seminár

- Ing. Denisa Halajová, PhD.

- štvrtok, 06.12.2018, 09:00 - 16:00

- Kaštieľ Topoľčianky

- pre študentov ZKA (predmet Obnova historickej zelene)

Späť