Otvorenie IEZ pre verejnosť: debaty o cibuľovinách

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Dagmar Hillová, PhD.

Otvorenie interaktívnej experimentálnerj záhrady pre verejnosť — debaty o cibuľovinách

- piatok, 12.04.2019 od 8:30

Program:

08:30–15:30 Individuálna prehliadka záhrady

10:00–13:00 Komentovaná prehliadka záhrady — Debaty o cibuľovinách
so študentmi programu záhradná a krajinná architektúra pod vedením Ing. Dagmar Hillovej, PhD., gestorky záhrady

Záhrada bude otvorená z mestského parku (od Rybárskeho domčeka), ale samozrejme sa bude môcť vstupovať aj hlavným vstupom do areálu FZKI SPU v Nitre (Tulipánová 7) .

Bližšie informácie budú uverejnené aj na webovej stránke: https://www.interaktivnazahrada.sk/

Späť