Monitoring zložiek životného prostredia

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Názov kurzu: Monitoring zložiek životného prostredia

Organizátor: Katedra krajinného inžinierstva

Zodpovedná osoba: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.

Termín: 22.-23.5.2018 a 30.-31.5.2018

Popis: Kurz je určený pre študentov druhého ročníka bakalárskeho stupňa štúdia odboru Krajinné inžinierstvo. Študenti si prakticky vyskúšajú merania vybraných parametrov pôdy, vody, ovzdušia a v spolupráci s externou spoločnosťou aj analýzu odpadu v malej obci. Získajú základy praktických zručností meraní, ktoré môžu následne využiť pri riešení bakalárskych a diplomových prác, príp. neskôr aj v praxi. Počas kurzu študenti si rozšíria nadobudnuté teoretické poznatky z viacerých predmetov a praktickú skúsenosť.

Monitoring zložiek životného prostredia

Späť