Medzinárodný workshop: Spiš – hodnoty gotickej krajiny

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.

V Spišskej Kapitule sa konal od 30.4 do 4.5.2018 medzinárodný workshop študentov záhradnej a krajinnej architektúry. Študenti a pedagógovia boli z Českej zemědělskej univerzity v Prahe a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Program workshopu bol pestrý, tvorili ho exkurzie, komentované prehliadky, ale aj samotná tvorivá práca pri návrhu sadovnícko architektonickej štúdie záhrady kanónie č. 17. Workshop bol podporený grantom CEPPUS a realizoval sa v rámci siete CIII-CZ-0311-10-1718 Landscape management - Sustainable land use perspectives in the Central European Region.

Úprimné poďakovanie patrí spišskému biskupovi Mons. Štefanovi Sečkovi a biskupskému vikárovi Mons. Ľubomírovi Štefaňákovi za ústretovosť, ochotu a srdečnosť; Mgr. Alenke Dolákovej za poskytnutie priestorov na tvorbu v Penzióne St. Martin, archivárom Spišského biskupstva Mgr. et Mgr. Vladimírovi Olejníkovi za sprevádzanie po Spišskom Jeruzaleme a Mgr. Monike Bizoňovej, PhD za zaujímavú prehliadku Katedrály Sv. Martina a budovy biskupstva. Za odborné vedenie a zdieľané poznatky ďakujeme Ing. Eve Semanovej a Mgr. Gabrielovi Lukáčovi z Krajského pamiatkového úradu Prešov.

Späť